Uluslararasi İlahiyat Programı 2020

A: GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Avrupa ülkelerinden birinde lise mezunu olmak ya da 2019/2020 eğitim öğretim yılı itibariyle lise son sınıftan mezun olabilecek durumda olmak. 
 2. Üniversiteye başlamasında her hangi bir engeli bulunmamak.
 3. İlgili ülke vatandaşı/çifte vatandaşlık hakkı olmak ya da sürekli oturum sahibi olmak.
 4. Türk kökenli olmayan ve gerekli şartları taşıyan diğer adaylar da Uluslararası İlahiyat programına başvurabilirler.  Yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda bu adaylar ‘Konuk Öğrenci’ statüsünde aynı haklara sahip olarak programa alınacaklardır. Türkçe yeterlilikleri olmayanlar bir yıl Türkçe dil eğitiminden sonra ilahiyat eğitimlerine devam edeceklerdir.
 5. 01.01.2020 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak. (01.01.1995 tarihinden önce doğmuş olanlar başvuramazlar.) 
 6. Bekâr olmak. 
 7. Türkiye’de bir ilahiyat programında halen kayıtlı olmamak.
 8. Programa kabul edildiği halde farklı neden­lerle ilişiği kesilenler ile kazandığı halde maze­retsiz olarak kayıt yaptırmayanlar programa tekrar baş­vuramazlar.
 9. T.C. vatandaşları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilen Lise diplomasına sahip olanlar ve Açık Öğretim Lisesi mezunu olanlar başvuramazlar.
 10. BAŞVURUDA İZLENECEK YOL:Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) 2020 / 2021 eğitim-öğretim yılı için başvurular 

B: BAŞVURUDA İZLENECEK YOL:

02 Mart – 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 • Başvurular https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx  sayfasından yapılacaktır.
  • Adaylar bildirilen linkten başvuru formunu doldurup aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyeceklerdir.
 • Lise Mezunu öğrenciler için lise diploması onaylı fotokopisi.
 • Lise mezunu öğrenciler için lise diploması denkliği onaylı fotokopisi. (Lise diploması denkliği T.C. Büyükelçilik ve Konsolosluklarında bulunan eğitim müşavirliği veya eğitim ataşeliğinden temin edilebilir.)
 • Lise son sınıfta okuyan öğrenciler için son sınıfta okuduğuna dair belge veya not çizelgesi.
 • İlgili ülke vatandaşları için o ülkeden aldıkları kimlik veya pasaport fotokopisi.
 • İlgili ülke vatandaşı olmayıp sürekli oturum sahibi olanların sürekli oturum belgesi.
 •  Adayın öz geçmişi.
 • Taahhütname belgesi.
 • Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
  • Adaylar yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte Başvuru formunun çıktısını da alarak en yakın din hizmetleri müşavirliğine veya din hizmetleri ataşeliğine teslim edeceklerdir.
  • Adaylar Referans Mektubu’nun (Ek-3) kendileri ile ilgili kısımlarını doldurduktan sonra bölgelerinde görev yapan Diyanet Din Görevlisine teslim edeceklerdir. (Referans mektubu başvuru sayfasından da indirilebilecektir.)
  • Başvurular 29 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar yapılacaktır. Belgelerin Din Hizmetleri Müşavirlik veya Din Hizmetleri Müşavirliğine teslimi de aynı gün (29 Mayıs 2020) mesai bitimine kadar yapılmalıdır. Bu tarihten sonra belgelerini Din Hizmetleri Müşavirlik / Din Hizmetleri Ataşeliğine ulaştıran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Sınav tarihleri başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenerek www.diyanet.gov.tr (duyurular) sayfasından yayınlanacaktır. 

Not: Programa kabul edilen öğrencilerden kayıt sürecinde 1.000 (Bin) Avro tutarında teminat bedeli alınacaktır. Öğrencinin programı yarıda bırakması, taahhütname/şartname belgesinde belirtilen hususlara uymaması gibi sebeplerle bursluluktan çıkarılması ya da öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi durumunda bu meblağ geri ödenmezken, programı burslu statüde tamamlayan öğrencilere bu bedel geri ödenecektir.Öğrenciler, kayıt sürecinde teminat bedelini yatırmak ve taahhütname belgesi imzalamak suretiyle program kapsamında öngörülen katkı ve destekten yararlanmaya başlayacaktır. 

UIP Duyurusu – Aday Başvuru İşlemleri (PDF)

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.