Hakkımızda

HDV, kendisine bağlı bulunan şubelerde ve camilerde tüm Müslümanların dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için imkan sunmayı ve yol göstermeyi hedefleyen dini bir kurumdur. İslam Dininin yaşanması ve yaşatılması için çeşitli dini faaliyetler sunmaktadır.

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), 1982 yılında kurulmuş ve kendisine bağlı 145 camisiyle Hollanda’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi haline gelmiştir. HDV, insan odaklı çalışmayı ilke haline getirmiştir ve faaliyetlerini bu doğrultuda şekillendirmiştir. HDV’nin kuruluş hedefi, Hollanda’da yaşayan Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmek için mevcut olanakları değerlendirmek ve geliştirmektir. Bu hedef günümüzde de geçerlidir. HDV, insan hakları, barış, dayanışma ve birlikte yaşamak için çaba göstermektedir ve bunu geniş kitlelere yaymaktadır.

Ana hedefler şunlardır:

  • Bağlı bulunan camiler başta olmak üzere tüm Müslümanları dini vecibelerini öğrenme ve uygulama konusunda bilinçlendirmek.
  • Dini ihtiyaçları karşılamak ve İslam inancını (beraber) yaşamak için imkan ve dini faaliyetler sunmak.
  • İnsanların manevi hayatlarının gelişmesi için teşviklerde bulunmak ve destek sağlamak.

Misyon
İslam Vakıf geleneği doğrultusunda Hollanda’daki Müslümanlar tarafından kurulan ve iyilik adına yapılan her türlü faaliyeti destekleyen HDV, sahih bilgi ve ahlaki çerçevede, cami içi ve cami dışı din hizmetleri yanında, Müslümanların kendi İslami kimliğini ve özgüvenini muhafaza ederek Hollanda toplumunda saygın, verimli, uyumlu ve etkin bireyler olmalarını hedefler.

Vizyon
Hollanda başta olmak üzere yeryüzünde iyiliğin egemen olması için din, eğitim ve sosyo kültürel alanda hizmet veren ve bu yolda çaba sarf eden şahıslara ve kurumlara maddi ve manevi destek olan, İslam ile ilgili her konuda referans alınan etkin ve saygın bir kurum olmak.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.