İslam ve Cami – ENG

Hollanda Diyanet Vakfı Araştırma Merkezi olarak “İslam ve Cami” (İslam en Moskee – Islam and the Mosque”) adlı sinevizyonumuz.