Faaliyetler

Ana faaliyetler şunlardır:

 • Din hizmetleri için gerekli her türlü gayrimenkul mallar edinmek ve yönetmek.
  Hac ve Umre Organizesi yapmak.
 • Cenaze yardımlaşma fonu hizmetini sunmak.
 • Müslümanların namaz, oruç, zekat-fitre, hac, umre, kurban gibi temel ibadetlerini yerine getirebilmeleri hususunda destek olmak ve rehberlik yapmak.
 • Müslümanların doğum, sünnet ve evlilik gibi önemli zamanlarındaki ritüellerde yardımcı olmak.
 • Dini bilgiler ve Kuran-ı Kerim dersleri sunmak.
 • Din içerikli bilgilendirici kitapların temini, telif ve tercümesini yapmak ve yayınlamak.
 • Gönüllülerin gelişimine uzman desteği sağlamak.
 • Türkiye Diyanet Vakfı ve Hollanda’da bulunan Müslümanlara ait dini kurumlarla işbirliği yapmak.
 • Kiliseler, sinagoglar ve diğer dini kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak.
 • Müslümanları ve İslam’a meraklı olan insanları inanç ve ibadet konularında bilinçlendirmek ve destek sağlamak.

Zaman içerisinde bu faaliyetler daha da genişlemiş ve özellikle Hollanda’da yaşayan Müslümanların entegrasyonunu teşvik eden faaliyetler düzenlenmiştir. HDV, kurulduğu günden itibaren dini faaliyetler, sosyal faaliyetler, kitap yayıncılığı ve din eğitimi faaliyetleri alanlarında hizmetlerini geliştirmiştir ve çeşitlendirirmiştir. HDV’nin geliri başlıca bağışçıların ve yerel vakıfların katkılarından ve hibelerden oluşmaktadır. Bunun dışında kayıt ücretleri, kira geliri, kitap satışı, takvim satışı ve gezilerden gelir sağlanmaktadır. Gelirin büyük bir kısmı camilerin yapımı, bakımı ve cenaze masrafları için harcanmaktadır.

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.