Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Hz. Muhammed’in “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan kimsedir” sözünü şiar edinen Hollanda Diyanet Vakfı, din ve milliyet gibi hiçbir ayırım yapmaksızın toplumun dejavantajlı kesimleriyle yardımlaşma içerisindedir. Hollanda toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Hollandalı Müslümanların, Hollanda’nın huzuru ve mutluluğu için her türlü iyilik hareketinin içerisinde memnuniyetle ve iştiyakla yer alması temel çabamızdır.

Yoksullara ve Fakirlere Yardım
Şubeleriyle birlikte Hollanda Diyanet Vakfı, Hollanda’da artan fakirlik ve yoksulluk konusunda kayıtsız kalmamakta, Voedselbank başta olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

Mültecilere Yardım ve Dayanışma
HDV, Hollanda’ya gelen sığınmacıların yiyecek-giyecek, okul araç ve gereçleri, ev ihtiyaçları gibi maddi ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra çocuklarına da dil ve din eğitimi gibi alanlarda yardımcı olmaktadır. Mültecilere yardım maksadıyla kurulan vakıf ve derneklerle de işbirliği yapılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri
HDV, bir taraftan sağlık yaşam bilincinin oluşturulması, diğer taraftan da kan, doku ve organ bağışlarının yaygınlaştırılması ve şifa bekleyen acılı insanların dertlerine derman olunması maksadıyla Kan Bankası, Kalp Vakfı ve Bade Vakfı gibi kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmaktadır.

Ekolojik Çalışmalar
Kainattaki canlı-cansız bütün varlıkları Allah’ın birer emaneti olarak gören bir dinin mensupları olarak, bütün insanların çevreye duyarlı olması ve kaynakları ölçülü kullanmaları en büyük hedefimizdir. Bu maksatla Yeşil Kilise kuruluşuyla işbirliği sağlanmış, camilerimizin hem enerjide azami derecede tasarruf etmesi hem de atıkların ayrıştırılması noktasında ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.