HDV Başkanları

(02/06/2018 – ……….)

1963 yılında Ordu Fatsa’da doğdu. 1988 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Mardin İmam-Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı.  1990 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Hadis Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında doktorasını tamamladı. 1998 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalına Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine atandı. 

2002 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör oldu. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin yazı işleri müdürlüğü, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi’nin yayın editörlüğü ve fakültenin bilgi işlem sorumluğu görevlerini yürütmektedir.  

29.08.2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. Yürütmekte olduğu 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde süresi dolduktan sonra 15.08.2013 tarihinde Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak atandı. 

AKADEMİK KARİYERİ

Eğitim Bilgileri
 • Lisans / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988
 • Yüksek Lisans / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1993
 • Doktora / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997
 • Yrd. Doçentlik / Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002 / 1997
 • Doçentlik / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002 / 2002
 • Profesörlük / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008 / 2008
Ödül ve Burslar
 • Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti Ödülü (Diyanet İşleri Başkanlığı) / Akademik ve İdari Görevler
 • Ordu Dekan Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Samsun, Dekan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınlanan Kitaplar
 1. Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmalarının Serencamı, 1 / 2008 [Ulusal] 
 2. Yavuz ÜNAL Hadisin Geleneğinde Metin Bilinci, 1 / 2008 [Ulusal] 
 3. Hz. Muhammed’in Vasiyeti (Veda Hutbesi), 1 / 2006 [Ulusal] 
 4. Yavuz ÜNAL Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, 1 / 2001 [Ulusal] 
 5. Yavuz ÜNAL Hadisleri Tespitte Yöntem Sorunu: Akla Uygunluk – Akla Aykırılık, 1 / 1999 [Ulusal] 
 6. Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920-1997), 1 / 1997 [Ulusal] 
 7. Yavuz ÜNAL,Ekrem Sarıkçıoğlu,Şinasi Gündüz Dinlerde Yükseliş Motifleri, 1 / 1996 [Ulusal] 
Makale / Bölüm Çevirisi
 1. Yavuz ÜNAL Süraka b. Malik, 1 / 2015
 2. Yavuz ÜNAL Rükane b. Abdiyezid, 2 / 2015
 3. Yavuz ÜNAL Ebu Abdullah Kasım b. Fazl b. Ahmed, 3 / 2015
 4. Yavuz ÜNAL Mahmud es-Sekafî el-İsbehânî, 4 / 2015
 5. Yavuz ÜNAL Adak, Mahiyeti ve Kaderle İlişkisi, 5 / 2015
 6. Yavuz ÜNAL Vefakârlık, 5 / 2015
 7. Yavuz ÜNAL Ahde Vefa Erdemi, 6 / 2015
 8. Yavuz ÜNAL Vahidür Rahman, Modernist Müslümanların Hadise Yaklaşımları: Aligarh Ekolü, 6 / 2015
 9. Yavuz ÜNAL Emin Kudat; Rivayetin Senedi ve Aklın Yargısı Bakımından Hadis Tenkidi, 7 / 2015
 10. Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmalarının Serencamı, 2, 12 / 2007
 11. Yavuz ÜNAL Muhammed b. Râf, 10 / 2006
 12. Yavuz ÜNAL Nu’man b. Adi, 10 / 2006
 13. Yavuz ÜNAL Muhammed b. Fudayl, 11 / 2005
Dergi Makalesi
 
 1. Yavuz ÜNAL Ebu Bekir Muhammed İbn Harun er-Ruyanî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1 / 2015 [Ulusal] 
 2. Yavuz ÜNAL Tenkit Terimlerinin Tarihsel Kökenleriyle Buluşturulması, İslami Araştırmalar, 19, 1, 11 / 2006 [Ulusal] 
 3. Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Döneminde Hadis Usulü ya da Usul Tarihçiliği Üzerine, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6, 2, 11 / 2006 [Ulusal] 
 4. Yavuz ÜNAL Hadis Tespit Sisteminin Doğuş ve Gelişim Seyri Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 1, 2, 11 / 2003 [Ulusal] 
 5. Yavuz ÜNAL Modern Dönem Türk Toplumunda İslami Düşüncenin Serencamı, Yeni Türkiye, 10 / 2002 [Ulusal] 
 6. Yavuz ÜNAL Hz. Peygamber’in İlk Kıblesi: Beyt-i Makdis, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12, 11 / 2001 [Ulusal] 
 7. Yavuz ÜNAL The Function of Reason (Aql) In the Historical Determinations of the Authenticity of Prophetic Tradition (Hadith), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9 / 2001 [Ulusal] 
 8. Yavuz ÜNAL Hadislerin Tarihsel Boyutu, Hadis Tetkikleri Dergisi, 11 / 2001 [Ulusal] 
 9. Yavuz ÜNAL Gelenek Sünnet İlişkis, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 / 1999 [Ulusal] 
 10. Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, 10 / 1997 [Ulusal] 
 11. Yavuz ÜNAL T.C. İlahiyat Fakültelerinde 1957-1997 Yılları Arasında Hadis Anabilim Dalında Yapılan Tezler Bibliyografyası, İslami Araştırmalar Dergisi (Sünnet Özel Sayısı), 9 / 1997 [Ulusal] 
 12. Yavuz ÜNAL Hadis Verilerine Göre Mut’a Nikahı, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 / 1993 [Ulusal] 
 13. Yavuz ÜNAL Uydurma Hadislerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Kitap Dergisi, 9 / 1949 [Ulusal] 
Konferans Bildirisi
 1. Yavuz ÜNAL Sünnetin Anlaşılmasında Kültürel Unsurların Rolü, 5 / 2004 [Ulusal] 
 2. Yavuz ÜNAL Hadislerin Anlaşılmasında Metnin Yeniden İnşa Sorunu, 3 / 2001 [Ulusal] 
 3. Yavuz ÜNAL “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Aklın Rolü, 4 / 1993 [Ulusal] 
Doktora Tezi
 1. Salih Şengezer Hadisleri Tedvin ve Tasnif Düşüncesinin Tarihi Seyri, 4 / 2007, samsun
 2. M. Nazım Şiraz Hadisin Tahammül ve Edasında Sema, Arz ve Kıraat Yolları, 3 / 2004, samsun
 3. Muhittin Düzenl Hadis Alma Yöntemi Olarak İcazet ve Münavele, 3 / 2002, samsun
 4. Nevzat Aydın İmam-ı Evzai ve Sünen’indeki Metodu, 2 / 2001, samsun
Yüksek Lisans Tezi
 1. Behljulj Kanacevic Hadisin Güvenilirliğini Tespitte Lafız ve Mana Bozukluğunun Fonksiyonu, 4 / 2005, samsun
Konferans Sunumu
 1. Prof. Dr. Yavuz Ünal Tarihsel Süreçte Değişen Hadis Algıları, 11 / 2015, İstanbul, Kur’an Araştırmaları Merkezi [Ulusal] 
 2. Prof. Dr. Yavuz Ünal Kur’an Yeter Söyleminin Analizi, 12 / 2015, Denizli [Ulusal] 
Lisans Dersleri:
 
a. Lisans Dersleri:
a.a. 2002-2003 Güz Yarıyılı
a.a.a. İLP 207 Hadis Usulü, Haftalık 2 saat
a.a.b. ÖSP 309 Hadis Kaynakları ve Tenkidi, Haftalık 2 saat
a.b. 2002-2003 Bahar Yarıyılı
a.b.a. İLP 106 Hadis Tarihi,  Haftalık 2 saat
a.b.b. ÖSP 416 Bilgisayar Destekli Din Öğretimi, Haftalık 2 saat
a.c. 2003-2004 Güz Yarıyılı  
a.c.a. İLÖ 205 Hadis, Haftalık 2 saat
a.c.b. İLÖ 209 Bilgisayar ve İnternet, Haftalık 4 saat
a.c.c. ÖSP 309 Hadis Kaynakları ve Tenkidi, Haftalık 2 saat
a.d. 2003-2004 Bahar Yarıyılı
a.d.a. İLP 106 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
a.d.b. İLP 220 Bilgisayar, Haftalık 2 saat
a.d.c. ÖSP 416 Bilgisayar Destekli Din Öğretimi, Haftalık 2 saat
a.e. 2004-2005 Güz Yarıyılı
a.e.a. İLP 207 Hadis Usulü, Haftalık 2 saat
a.e.b. İLÖ 209  Bilgisayar ve İnternet, Haftalık 4 saat
 
2005-2006 Güz Yarıyılı
 
a.f.a. İLÖ 209 Bilgisayar ve İnternet, Haftalık 4 saat
a.g. 2006-2007 Güz Yarıyılı
a.g.a. Hadis, Haftalık 2 saat
a.h. 2007-2008 Güz Yarıyılı
a.h.a. Bilgisayar 3 Haftalık Saat
a.h.a. Bilgisayar ve İnternet  4 Haftalık Saat
 
4.2.b. Lisans Üstü Dersleri:
 
b. Lisans Üstü Dersleri:
b.a. 2002-2003 Bahar Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.a.a. TİB 609 Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Haftalık 2 saat
b.a.b. TİB 611 Hadisleri Anlamada Yöntem, Haftalık 3 saat
b.b. 2003-2004 Güz Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.b.a. TİB 609 Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Haftalık 2 saat
b.b.b. TİB 611 Hadisleri Anlamada Yöntem, Haftalık 3 saat
b.c. 2003-2004 Bahar Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.c.a. TİB 610 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
b.d. 2004-2005 Güz Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.d.a. TİB 610 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
b.d.b. TİB 611 Hadisleri Anlamada Yöntem, Haftalık 3 saat
b.e.  2002-2003 Bahar Yarıyılı: (Doktora)
b.e.a. TİB 710 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açsısından Hadis, Haftalık 3 saat
b.f.  2006-2007 Güz Yarıyılı: (Doktora)
b.f.a. TİB 707 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem, Haftalık 3 saat
b.f.a. TİB 711 Hadise Yeni Yaklaşımlar ve Modernist Düşünceler, Haftalık 2 saat

(18/06/2016 – 02/06/2018)

1967 Yılında Konya ili Hadim ilçesi Çuna/Yenikonak Köyünde doğdu. Kur’an Kursu ve İmam-Hatip Lisesi’ni Karaman’da okudu. 1987 Yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu ve 1992’de mezun oldu.

Üniversitede okurken 1988 yılında Konya ili Çumra İlçe Müftülüğü bünyesinde imam-hatiplik görevine başladı. 1996 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezi İhtisas Kursunu tamamladı. Yedi ay Ağrı ili Patnos İlçe müftülüğü görevinden sonra 1997 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezini’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada beş yıl süreyle Hadis ve Arapça derslerini okuttu. 2002-2005 Yılları arasında Almanya Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Ankara İl Müftülüğü vaizi ve 2013 yılında da Konya Cezaevi vaizi olarak çalıştı. 2014 Yılı Mayıs ayında Deventer Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği görevine atanandı. Mart 2016 tarihinden buyana Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğine de vekalet eden Acar, 18 Haziran 2016 tarihinde yapılan genel kurulda Hollanda Diyanet Vakfı 17. Dönem yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Arapça ve Almanca bilen Yusuf Acar evli ve iki çocuk babasıdır.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalında 2000 yılında “Rivayet İlimleri Açısından Hayattakilerin Yaptığı İbadet ve Kıraatten Ölülerin Faydalanması ” adıyla hadisten yüksek lisansını tamamladı. 2011 Yılında Aynı Üniversitede “Abdulkadir Kuraşî’nin Hadis İlmindeki Yeri ve el-İnâye Adlı Eseri” adıyla doktorasını tamamladı. 2017 yılında doçent oldu.

Bilimsel Çalışmaları:

Kitap   
1. Hayattakilerin Yaptığı İbadet ve Kıraatten Ölülerin Faydalanması (Master Tezi).
2. Kuraşî’nin el-İnâye’si ve Hidâye Hadisleri (Doktora Teszi).
3. Mesnevi’nin Arapça Tercümesi Tahkik ve Gözden Geçirme I-VI.
4. Kardeşlik Ahlakı ve Sorumluluğu (TDV yayınları 2015)
5. İbn Abdilber’in Hadis-Sünnet Anlayışı ve Endülüs Hadisçiliği

Makale  
1. Hadis Metinlerini Anlamada Öznellik Sorunu (Marife I/3);
2. Hanefi Fıkıh Kitaplarındaki Bazı Rivayetlerin Hadis Açısından Problemleri (Selçuk Ü. İlahiyat F. Dergisi, XXXI, 2011);
3. Zeyla’î’nin İbnü’t-Türkmânî İle Kuraşî Eleştirileri ve Üç Hadisçi Arasındaki İlişkiler (Marife 2011/2);
4.
İnanç ve Düşünce Ayrılığına Yol Açan Sebepler Üzerine Anlamacı ve Bütüncü Bir Yaklaşım: Batalyevsî ve et-Tenbîh Adlı Risalesi (Marife 2011/3);
5. Zayıf Hadisin Amel Karinesiyle Desteklenmesi ve Tirmizi’nin Sünen’i (NEİF Dergisi, sayı: 37, 2014, ss. 41-70.);
6.
Cenaze Namazlarını Kılmaktan Hz. Peygamberin İmtina Ettiği Kimselerle İlgili Rivayetlerin Tahlili (STEM: İslâm, San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 22, s. 145-170);
7.
Münafıkların Cenaze Namazlarına İlişkin Rivayetlerin Tahlili (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2013, sayı: 22, s. 377-388);
8. Saadet Asrı Model Toplum Tecrübesinin Engellilere İlişkin Kodları (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2013, cilt: XIII, sayı: 1, s. 131-171);
9.
Çocukluk Dönemi Eğitiminde Hz. Peygamberin Getirdiği İlkeler (Diyanet Avrupa, Nisan 2003).

Tebliğ   
1. Popüler Dini Kaynakların Hadis Açısından Değeri (İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Rolü Sempozyumu, Ankara 2001);
2. İst das Verhältnis zwischen Staat und Religion in einer liberalpluralistischen Verfassung Universell oder nicht?  (Almanya 2005);
3. Avrupa’daki Türk’lerin Sosyal, Kültürel ve Dini Hayatına Dair Gözlemler -Almanya Örneği (III. Din Şûrâsı, Ankara 2004).

(27/02/2012 – 18/06/2016)

1966 yılı Çankırı/Şabanözü doğumludur.

 • İlkokulu Ankara Çankaya Halide Edip İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde okudu.
 • 1991’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
 • Fakülte öğrencilik yıllarında Çankaya İlçe Müftülüğüne bağlı Yukarı Ayrancı Merkez Camiinde imam hatip olarak görev yaptı.
 • 1992 yılında OMU. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı.
 • 1993’te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak “Kur’an’ı Anlamada Siyakın Rolü” başlıklı çalışmayla Yüksek Lisansını tamamladı.
 • Aynı yıl OMU. Sosyal Bilimler Enstitüsünün Doktora programını kazandı. Kayıt dondurarak araştırma yapmak ve kişisel gelişim sağlamak amacıyla 1993-1994 öğretim döneminde bir yıl Mısır’ın başkenti Kahire’de bulundu.
 • 1998’de “Tefsir Usulünde Mekki-Medeni İlmi” adlı tezle Doktora çalışmalarını tamamladı.
 • 1999 yılında OMU. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000 yılında Manisa’da kısa dönem askerlik görevini yerine getirdi.
 • 14 Mayıs 2004’de Doçent oldu.
 • 2005-2007 yılları arasında Kırgızistan’ın Oş şehrindeki Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde iki yıl Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü, misafir öğretim üyesi olarak hizmet verdi.
 • 08.10.2009’da OMU. İlahiyat Fakültesine Profesör olarak atandı.
 • Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen öğretim üyesi değişimi kapsamında 2009-2010 öğretim yılında Danimarka’nın Arhus Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bulundu ve İngilizce olarak alanıyla ilgili dersler ve seminerler verdi.
 • 2007-2010 yılları arasında İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği yanı sıra Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
 • 2010-2011 öğretim yılında Kırgızistan’ın Oş şehrindeki Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Türk tarafı Dekanı olarak görev yapmıştır.
 • 23.12.2011’de TC. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandı.
 • Tefsir alanıyla ilgili altı kitap ve altmışın üzerinde makalesi bulunan Prof. Dr. Mustafa Ünver, Arapça, İngilizce, Rusça ve Kırgızca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

(19/10/2008 – 15/11/2011)

Samsun’da dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı. Dedesi İsmail Safa Bey “Türkiye Cumhuriyeti’in ilk İmam Hatip Mektebi olan Kütahya İmam hatip Mektebi 1926 mezunu”. Müşavirimizin dedesinin babası ise yine manevi hizmetlerde ömrünü geçirmiş olan Kütahyalı Hafız Arif Efendi. “Bursa Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi dînî mûsıkî hocası merhum Taner Şenay Bey’in oğlu olan Din Hizmetleri Müşavirimiz Doç. Dr. Bülent Şenay, ortaöğrenimini dedelerinin ve babasının çizdiği yolda Bursa İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladıktan ve lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans çalışması sırasında M.E.B.’de kısa süreli öğretmenlikten sonra, bir süre Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı. Bu dönemde kısa süreyle Amerika’da yeni dini hareketler üzerine ve 1 yıl süreyle Mısır’a giderek Arap Hıristiyanlığı ve Mısır’da İslam üzerine araştırmalar yaptı. Dönüşünde 1993’te İngiltere’ye gitti ve orada 8 yıl süreyle ilmi çalışmalarını sürdürdü. İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde Dinler Tarihi alanında doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede lisansüstü ders ve seminerler verdi. University College of St.Martin’de 3,5 sene öğretim görevliliği yaptı. İngiltere’de Dinler Tarihi Cemiyeti, Dinlerarası Diyalog Cemiyeti, ve Sosyoloji ve Din Felsefesi Cemiyeti üyeliklerinde bulundu, uluslararası sempozyumlara katıldı. 2000 yılı Eylül ayında Türkiye’ye döndü ve 21 Ocak 2008’e kadar U.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etti. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Rektörlük Uluslararası İlişkiler Danışma Kurulu Üyesi, Eğitim Kalite Geliştirme Kurulunda Akreditasyon Koordinatörü, İlahiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörü olarak çalıştı. DPT AB Eğitim Dairesi (Ulusal Ajans) Proje Değerlendirme Danışmanı olarak görev yaptı. Yurtdışında pek çok üniversitelerde konferanslar vesilesiyle ve misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Belçika’da Katolik Leuven Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, Fransa Montpellier Protestan Teoloji Fakültesi’nde, Slovakia Ruzomberok Üniversitesi Teoloji Fakültesi’nde, Çek Cumhuriyeti Olomouc Üniveristesi Felsefe Bölümü’nde, Almanya Bayreuth (Bayroyt) Üniversitesi Din Bilimleri Bölümü’nde, İtalya Bologna Üniversitesi’inde, Japonya Tokyo’da Dinler Tarihi Kongresinde, Amerika Kaliforniya Üniversitesi’nde Harvard Üniversitesi’nin “din ve çoğulculuk” programında, Romanya Bükreş Üniversitesi Tarih Bölümünde, İsveç Uppsala Üniversitesi’nde TRES projesinde, Hollanda Gronningen Üniveristesi Teoloji Fakültesinde, Amerika Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümünde, İslam ve Diğer Dinler ilişkili dersler ve konferanslar verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dışilişkiler Daire Başkanlığının muhtelif Şûrâ ve konferanslarına, Hizmetiçi Eğitim programlarına ve Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine tebliğ, ders ve müzakerelerle katıldı. 21 Ocak 2008 tarihinde T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’ne atandı. Halen bu görevi ile birlikte Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmetini sürdürmektedir. Son iki yılda Diyanet İşleri Başkanlığımız adına Avrupa Dini Liderler Konseyi toplantılarına, Avrupa Konseyi’nde “Avrupa’nın Geleceğinde Interkültürel Hayat ve Din” konulu çalışmalara katıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Müşavirimizin, Dinler Tarih alanında, Mûsevi-Hıristiyanlar, İlk Hıristiyan Râfızi Mezhepler, Markûnîlik, Dinlerarası Diyalog, Din Bilimlerinde Metot ve Teori, AB’nde Din ve Kimlik, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Dînî  Düşüncede Hermönetik konularında Türkçe ve İngilizce muhtelif yayınları ve konferansları bulunmaktadır.

(05/04/2007 – 19/10/2008)

1961 yılında doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1978’de Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi Fen Bölümünü bitirdi. 1984’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

1985’de Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başladı ve Malatya Darende ilçesine Vaiz olarak atandı.

Askerlik hizmetini Arapça tercüman olarak yaptı (1985-86).
Ankara Devlet Lisan Okulu’nda ingilizce öğrenimi gördü (1987-88).
İngiltere’de bilimsel araştırma, ingilizce ve bilgisayar öğrenimi yaptı (1988-90).

1991’de Kayseri Yeşilhisar ilçesine Vaiz olarak atandı.
1992’de aynı ilçeye Müftü olarak atandı.

Çeşitli liselerde ve Halk Eğitim Merkezlerinde ingilizce ve Arapça dersleri verdi (1993-94).
Radyo ve televizyonlarda dinî programlar hazırladı (1994-95).
1995’de Tefsir Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. Doçentlik çalışması tamamlanma aşamasındadır.

1996’da Fransa’ya din görevlisi olarak atandı.
Strazburg DITIB’in kuruluşunda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı (1997).
T.C. Strazburg Başkonsolosluğu nezdinde Koordinatör Din Görevlisi olarak görev yaptı (1998-2002).
Bu süre zarfında Strazburg DITIB Başkanlığını da yürüttü (1998-2003).

Fransa DITIB nezdindeki Eğitim Merkezi’nin Yöneticisi olarak görevlendirildi (2002).
T.C. Paris Din Hizmetleri Müşavirliğinin Hac Bürosu yöneticisi olarak görev yaptı (2002-2003).

Diyanet Avrupa Dergisi Yayın Koordinatörü olarak görev yaptı (2003-2005).

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurdışına gönderilecek din görevlilerine Ankara Eğitim Merkezinde Fransızca dersleri verdi (2003)
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)da Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu gördü (2003-2004).

Ankara il vaizi olarak görev yaptı (2005-2006).

T.C. Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi olarak atandı ve 1 Aralık 2006 tarihinde görevine başladı. 5 Nisan 2007’de yapılan 12. HDV Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. Bu görevi 19 Ekim 2008 tarihinde yapılan 13. HDV Genel Kuruluna kadar sürdürdü.

Çeşitli dergilerde sosyal, kültürel ve dinî makaleler yayınladı. Dizgi, masaüstü yayıncılık ve dijital montaj gibi çeşitli bilgisayar yazılımları üzerinde büyük deneyim kazandı, bazı veri tabanı programlarıyla uzun süre programcılık yaptı. Boş zaman bulabilirse resim ve karikatür yapmaktan, filoloji, sosyoloji ve felsefe alanında yazılmış kitapları okumaktan hoşlanmaktadır.

İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Evlidir ve üç kızı vardır.

(04/10/2003 – 05/04/2007)

1949 yılında Düzce ili Gölormanı köyünde doğdu. ilkokulu köyünde okudu. 1962-1969 yılları arasında Düzce imam-Hatip Lisesi, 1969-1974 yılları arasında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde eğitim gördü ve mezun oldu.

1970 yılında imam-Hatip olarak göreve başladı. 1975-1976 yılları arasında askerlik görevini tamamladı. 1976 yılında Kütahya İmam-Hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği, 1978 yılında Bilecik Endüstrü Meslek Lisesi Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği, 1979 yılında da Bilecik Ertuğrul Gazi lisesi Müdürlügü görevlerinde bulundu. 1980 yılında Devlet memurluğundan istifa ederek bir özel şirkette sosyal ve idari işler müdürlüğü, bilahare şirket müdürlüğü görevlerinde bulundu.

-1986 yılında Manisa Diyanet Eğitim Merkezi Öğretmenliği,
-1987 yılında Ankara Kocatepe Camii imam-Hatipliği,
-1988 yılında Ankara Müftü Yardımcılığı,
-1992 yılında D.İ.B. Yurtdışı Din Hizmetleri Şube Müdürlüğü,
-1993 yılında T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği,
-1997 yılında D.İ.B. Dini Yayınlar Dairesinde Musahhihlik,
-1998 yılında D.İ.B. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.
-2003 yılı Eylül ayına kadar bu görevi yürüttü. Bu tarihten  8 Eylül 2006 tarihine kadar T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğini ve 5 Nisan 2007’ye kadar da Hollanda Diyanet Vakfı Başkanlığını yürüttü.
Evli ve 4 çocuk babası olan Yusuf KALKAN Fransızca ve Arapça bilmektedir.

(20/08/1998 – 04/10/2003)

Baba Adı : Hayrullah
Ana Adı : Bedia
Doğum Yeri : Ilgaz
Doğum Tarihi : 02-02-1951
Tahsili : İlahiyat Fak.
Müktesebi : ¼

02-04-1951 Tarihinde Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde doğdu. ilkokulu köyünde bitirdikten sonra Ankara Merkez İmam Hatip Lisesine girdi. imam Hatip Lisesinden 1968-1969 öğretim yılında mezun olduktan sonra, Ankara Mustafa Kemal Lisesinde fark derslerini vererek diploma aldı. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girerek 1973-1974 öğretim yılında mezun oldu. 01-03-1975 – 31-08-1976 tarihleri arasında yedek subay olarak askerlik görevini yaptı.

1969 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kademelerinde;
(1976-1978) yılları arasında Eğitim Müdür Yardımcısı,
(1978-1985) yılları arasında Eğitim Müdürü ve Belçika’da Öğretmen Din Görevlisi,
(1985-1989) yılları arasında Dış İlişkiler Dairesi Şubesi Müdürü,
(1989-1991) yılları arasında Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili,
(1991-1998) yılları arasında Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.
1998-2002 Yılları arasında Hollanda Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevinde bulundu. Yurt dışı görev süresinin sona ermesine müteakip 04-11-2003 tarihinden itibaren Başkanlık Vaizi olarak atandı.

Ayrıca, I-II-III.cü Avrasya islam Şuralarında Genel Sekreter, I.Din Şurasında ise Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 15-03-2004 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Soytürk Hollandaca, Almanca ve Arapça bilmektedir.

(16/10/1992 – 31/12/1996)

5.5.1942 yılında Mersin ili, Anamur ilçesi Gürlevik (Bozyazı) Köyü’nde doğdu. ılköğrenimini Bozyazı Bölge ilkokulunda, Ortaöğremini Adana imam-Hatip Lisesi’nde okudu.

-1963 yılında Nazilli Lisesi’nden, 1967 yılında İstanbul  Yüksek islam Enstitüsü’nden, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
-1971-1973 yıllarında Ankara Barosu’nda Avukatlık stajını bitirdi. 1973-1974 yıllarında bu Baroya bağlı olarak Avukatlık yaptı.
-1967-1969 yıllarında Denizli ve 1969-1973 yılları arasında Ankara imam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri, 1974 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda dinbilgisi dersini okuttu.
-Aynı yıl (1974) T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na Hukuk Müşaviri olarak atandı. 1978 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na getirildi.
-1991 yılında “Diyanet Aylık Dergi” projesini hazırladı ve ilk genel yayın yönetmeni oldu.
-1992 yılında T.C. Lahey Büyükelçiliği’ne Sosyal Hizmetler (Din Hizmetleri) Müşaviri olarak tayin edildi.
-1977 yılında Başbakanlık Müşaviri oldu.
-1998 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı kadrosundan emekli olarak, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’de Yayınlar Genel Müdürü olarak göreve başladı. Aynı üniversitede Hukuk Danışmanlığı yaparken, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı Genel Müdürlüğü’nü yürüttü. Genel Müdürlük görevinde iken AY ınşaat Türkiye Anonim Şirketi (AYTAŞ)nin kuruluşunda görev aldı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.
-Ahmet Yesevi Üniversitesi ınternetle Uzaktan Eğitim Sistemi’nde (TÜRTEP) “Yesevilik Bilgisi (Tasavvuf)” dersi Danışman Hocalığı yaptı.
-2005 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde “Bilinmeyen islam” adı ile kurduğu web sitesi (www.bilinmeyenislam.com) ile İslâmiyet’e yönelik karalama kampanyalarına karşı İslâmiyet’in Kur’an ve Sünnet temeline dayalı, evrensel hükümlerini internet ortamında yayına soktu. Bu sitede internet yayıncılığına halen devam etmektedir.
-Tercüman Gazetesi’nde 1981-1987; Ortadoğu Gazetesi’nde 1998-1999 yılları arasında, Ayyıldız Gazetesi’nde ise 1999 yılında köşe yazıları yazdı.
-Halen Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde Yesevilik Bilgisi dersini okutmakta, Hukuk Danışmanlığı görevini sürdürmekte ve Ankara Barosu’nda Avukatlık yapmaktadır.
-Hamdi MERT’in “Avukatlık” sertifikası yanı sıra “İslâm Hukuku Feraiz ve ıntikal Sertifikası” bulunmaktadır.

Basılmış Eserleri:
· Nereye Bu Gidiş? Şiir, Adana 1963
· Bizi Yaşatanlar. Roman, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1974. Bu roman Cumhuriyet’in 50. yılı dolayısıyla açılan yarışmada mansiyon ödülü aldı.
· İslâmiyet’te Ağaç ve Orman. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1981
· İslâm’ın Barış Çağrısı -Ayrı basım- Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara (1983)
· Ansiklopedik İslâm ılmihali. Tercüman Gazetesi, İstanbul , 1986
· Yolumuzu Aydınlatanlar. Merve Yayınları, Ankara 1989
· Bilimi Öne Alan Din Anlayışının Temsilcisi: Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 1998
· İslâm’da Hoşgörünün Simgesi: Hacı Bektaş Veli. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2000
· Bir ınsan Hakları Savunucusu: Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara 2000
· Farabi. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2001
· Eşsiz Ama Sessiz Güzellik: Kastamonu. Kastamonu Belediyesi, Ankara, 2001. Sabit ınce 2004 Edebiyat Yarışması Deneme Dalında ödül aldı.
· Yeniden Doğan Kıpçak: ıstvan Mandoky Kongur, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2004

Basıma Hazır Eserleri:
· Uluslararası Terör ve İslâm
· İslâmiyet ve Demokrasi
· İslâmiyet ve İnsan Hakları
· Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri ve Sosyal Gerginlikler
· Misyonerlik Atakları ve Perde Arkası

(10/10/1988 – 07/04/1992)

1940 yılında Kastamonu ilinin Çatalzeytin ilçesinde doğdu. ilköğrenimini ınanya( yeni adıyla çağlar) ve Çelebiler Köyleri (yeni konumuyla Çelebiler Mahallesi) ılkokullarında tamamladıktan sonra ilçesinin ilk Müftüsü M.Ali SULA Hoca’dan özel desler aldı. Diyanet İşleri başkanlığınca açılan Müftülük-Vaizlik Ehliyet ımtihanını 1957 yılında kazanarak;
-1958 yılında Trabzon ilinin Araklı ilçesindeki Hacıhasan Camiine imam-Hatip,
-1959 yılında, kendi ilinin Bozkurt ilçesine Müftü olarak atandı.
-1962 yılında Çiçekdağ Askerlik Şubesinde Müftü Yardımcısı olarak tamamladığı vatani hizmetinden sonra, 1962 yılında Zonguldak ıl Müftü Yardımcılığına (o günki adıyla Müsevvidliğe),1965 yılında Devrekani Müftülüğüne atandı.
-1967 yılında dışardan liseyi bitirerek Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydolması üzerine Devrekâni Merkez Vaizliğine atandı. Bilahare Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda Raportör olarak görevlendirildi.
-1968 yılında Ankara Merkez Vaizliğine atandı.
-1971 yılında Fakülteden mezun oldu ve sırasıyla:
Burdur Bölge Vaizliği (1972-74),
Ankara Merkez Vaizliği (1974-77),
İzmir Yüksek islam Ensitüsü Fıkıh Asistanlığı (1977-79),
Aynı enstitünün Fıkıh öğrenmenliği(1979-80) görevlerinde bulundu.

Mezun olduğu Ankara Üniversitesinde, “Ïslam Hukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı” adıyla 1974 yılında başladığı akademik çalışmayı tamamladı.

1979 yılında “İlahiyat Doktoru” ünvanını aldı.
Daha sonra sırasıyla:T.C. Kamberra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği (1980-1984),
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (1984-1985),
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı(1985-1988),
T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği(1988-1992),
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği (1992-1996),
T.C. Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği (1996-2000) görevlerinde bulundu.

Çok iyi derecede Arapça, iyi derecede ingilizce ve orta derecede Rusça bilmektedir. 2000 yılında emekli oldu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Dr. DEMıR, Ankara’da ikamet etmektedir.

Dr.Demrir’in: islam Hukukunda Mülküyet Hakkı ve Servet Dağılımı, Ankara, 1980, 1985, 1992, 2003 (Doktora Tezi), (Diyanet İşleri Başkanlığı yayını), Kur’anı Kerim, Müspet ılim ve Tarihi Gelişme, Ankara, 1989 (Konferans)(Diyanet İşleri Başkanlığı yayını),
Resimili Namaz Hocası, Ankara,1995,(Diyanet İşleri Başkanlığı yayını),
islam Ahlakı,Ankara,1996, 2002,(Diyanet İşleri Başkanlığı yayını,
islam’ın ılk 30 Yılında DıN ve SıYASET, 1994-Ankara (Tercüme ve değerlendirme), (Altınkalem Yayınları),
islam Dini Açısından Din Devlet ılişkisi (Din ve Laiklik), Ankara 1999 (Kürsü Yayıncılık),
Yayınlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.

(27/12/1983 – 29/07/1988)

1946 yılında Muğla ili Fethiye ilçesinin Seki Beldesinde dünyaya geldi. ilk Okulu aynı belde de bitirdikten sonra Antalya imam-Hatip Lisesi ve müteakiben de Kayseri Yüksek islam Enstitüsünden mezun oldu.
Sırasıyla imam-Hatiplik, Vaizlik ve Öğretmenlik görevlerinde bulundu. Askerliğini Yedek Subay olarak ifa ettikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında 1973 yılı Ocak ayında Özlük İşleri Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Burada Özlük İşleri Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkan Yardımcılığı ve 1983 yılı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. Bu görevde iken 1983 yılı sonunda Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı. 1988 yılı Ağustos ayına kadar bu görevde bulundu. Daha sonra Başkanlık Vaizliği, Moskova Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerinide bulundu. Müteakiben Teftiş Kurulu’na Başmüfettiş olarak atandı.
Halen aynı Kurul’da Başmüfettiş olarak göreve devam etmektedir.

(08/01/1980 – 20/01/1984)

Isparta ili Eğirdir ilçesi´nin Barla Beldesi´nde 1940 yılında doğdu. ılkokuldan sonra Isparta imam-Hatip Lisesi’ne girdi. 1958-59 öğretim yılında Ankara Imam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. Göreve, 1958 yılı Mayısında Ankar Müftülüğü’nde müezzin olarak başladı. Askerlikten sonra lise fark imtihanlarını vererek A.Ü. Fakültesi´ne girdi, 1965-66 öğretim yılında mezun oldu. 1965 yılında Ankara Merkez Vaizliğine atandı.

Türkiye- Irak araasindaki kültür anlaşmasından yararlanarak 1967-69 yılları arasında Bağdad’da öğrenim gördü. Bağdad dönüşü Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Müdürlüğü’nü bir süre vekâleten yürüttükten sora 1973 yılı Temmuz ayında Deyanet İşleri Başkanlığı Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’na getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı kadroları ihdas edildikten sonra 1980 yılı Ocak ayında Hollanda Din Hizmetleri Müşavirliği’ne tayin edildi. Dönüşte beş yıl Hac Dairesi Başkanlığı’nı yürüten Kervancı, 1988 yılı Ekim ayında Brüksel Din Hizmetleri Müşavirliği’ne tayin edildi. 1 Kasım 1993 tarihine kadar Brüksel Din Hizmetleri Müşavirliği görevini yürüten Mehmet Kervancı, 15 Kasım 1993 tarihinde Türkiye’ye dönerek Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişliği’ne atandı. 20 Kasım 1994 tarihinde emekliye ayrıldı;

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne 10.11.1994 yılında tayin edildi. 15.10.2000 tarihinde de Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünden ayrıldı.
Evli ve üç çocuk sahibi olan Mehmet Kervancı’nın çeşitli dini dergilerde çıkan makaleleri ile Kervan yayınlarınca basılan “islamın Temel Şartları” adında bir kitabı da bulunmaktadır. Halen Ankara Çayyolu’nda ikamet etmektedir.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print