İslam ve Cami – TR

Hollanda Diyanet Vakfı Araştırma Merkezi olarak “İslam ve Cami” (İslam en Moskee”) adlı sinevizyonumuz.