Dini Eğitim ve Din Hizmetleri

En güzel surette yaratılıp, ulvî ve mukaddes emanetin taşıyıcısı konumunda olan insanı, insanlığın zirvesine taşıyacak, doğuşta sahip olduğu ancak henüz keşfedilip yönlendirilmemiş kabiliyetleri belli biri istikamete kanalize edecek unsurların başında eğitim ve öğretim gelir. Eğitim ve öğretimin ana hedefi; çocukları, gençleri, ihtiyaç duyan ve talep eden her yaştaki insanı eğitmek, geliştirmek, yetiştirmek, etkin ve sosyal hale getirmektir, kısaca insanı topluma kazandırmaktır.

Bu sebeple, ilmi, okumayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi özellikle teşvik eden, hem dünya hem de ahiret için gerekli olan bilgileri tahsil etmeyi farz kılan dinimiz, bunu bize sağlayacak olan eğitim ve öğretimin ve bunlarla ilgili olan müesseselerin mükemmel olmasını ister. Bütün bunlardan hareket ile Hollanda Diyanet Vakfı 2017 yılı itibariyle bünyesinde Eğitim Koordinatörlüğü oluşturmuştur. HDV Eğitim koordinatörlüğü ideal anlamda bir eğitim sistemi oluşturmuş olup pilot uygulamalarla bu sistemi oturtma gayesindedir.

HDV Eğitim sistemi ve içeriği aşağıda belirtildiği gibidir:

Sürekli Eğitim Programı:
Cami Oyun Bahçesi: Bu program camilerimizde 4-6 yaş gurubuna yöneliktir ve  2 yıl sürmektedir. Bu program kapsamında çocuklarla “ahlak ve bilgi oyunları” olarak iki farklı aktivite yapılmaktadır. Ders materyali Diyanet İşleri Başkanlığının bastırmış olduğu “Kuran Kursları Etkinlik Kitabı”dır.

Cami İlköğretim Programı: Bu progam 7-12 yaş gurubu öğrencilerimizi kapsamakta olup Kuranı Kerim ezber, yüzüne okuma yeteneği ve anlama üzerine olup Temel Dini bilgilerin öğretilmesini amaçlamaktadır. Ders materyali olarak “Camiye Gidiyorum 1 ve 2” serisi kullanılmaktadır. 3 yıllık bir eğitim programıdır. K.Kerim okuma, ezberleme ve anlamanın yanında Ahlak, İnanç, İbadet, Peygamberimizin Hayatı ve genel kültür konuları işlenmektedir.

Cami Ortaöğretim Programı: Bu program 13-15 yaş gurubuna yöneliktir. Amacı, gençlik çağına ilk adımlarını atan öğrencilerimizin içinde yaşadıkları değerler sistemiyle uyumlu olarak dini yeterliliklerini artırmayı amaçlamaktadır. 2 yıllık bir eğitim programıdır. İşlenilen Dersler: K.Kerim okuma ve anlamanın yanında Ahlak, Siyer, İtikad, İbadat dersleri verilmektedir. Ders materyali Camiye Gidiyorum 3 kitabıdır.

Cami İmam Hatip Programı: Bu program, dini anlamda daha derinleşmeyi isteyen 16 ve üstü yaş gurubu gençlere yönelik bir çalışmadır. İmam Hatip Lisesi meslek dersleri materyalleri kullanılmakta olup, işlenen dersler Ortaöğretime ek olarak Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Arapça, Hitabet ile Yönetim ve Organizasyon konularını içermektedir. Bu Program 3 yıl sürmektedir.

Tatil Eğitimi Programı:
Yıl boyunca okulların tatil olduğu Kış, ilkbahar, sonbahar, yaz tatil dönemlerinde çocukların zamanlarını camide geçirebilmeleri için sunulan eğitim programıdır. Geçici bir eğitim programı olup sürekli eğitim programında işlenilen konuların tekrarı niteliğini taşır.

Ayrıca bilgi camilerimizin tercih ve organizasyon yeteneğine göre bu tatil eğitim programları gezi, piknik, sanat aktivitesi, workshop, kamp şeklinde de olabilmektedir.

Özel Eğitim Programı:
Tüm camilerimizde olmamakla birlikte talep ve potansiyele göre yürütülmekte olan programlardır.

Hafızlık: Özel yeteneğe sahip öğrencilerin hafızlık eğitimini almaya yönelik özel ilgi ve alaka ile yürütülmesi gereken hassas bir eğitim olup şu an bir kaç camimiz tarafından başarıyla yürütülmektedir.

NL Din Dersleri: İhtiyaç duyulan camilerimizde, mühtedilerin çocuklarına, yada yetişkinlerin bizzat kendilerine, yahut din dersi talep eden diğer azınlıkların çocuklarına sunulmakta olan derslerdir.

EDE Programı: EDE, Engelsiz din eğitimi programının kısaltılmışıdır. Bedensel engelli cemaatimize, yada isteyen herhangi bir engelli müslüman kişi yada guruba yönelik yürütülmekte olan din eğitimi programıdır.

Okul Derslerine Yardım Programları:
HDV YEEP Programı olarak da adlandırdığımız bu program pilot bölgeler bazında yürütülmektedir. Bu projeyle ulaşmak istediğimiz amaç, cami eğitimine katılmakta olan öğrencilerimizin okul derslerindeki başarıyı artırmak, zorlandıkları derslerde destekçi olmak ve CİTO sınavlarına en iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktır.

Kültür ve Sanat Dersleri:
Bu program ile kültürel ve sanatsal aktiviteler düzenlemek, öğrencilerimizdeki sanat yetneklerini keşfederek ortaya çıkartmaktır.

Türkçe Dersleri: Tüm camilerimizde Türkçe derslerinin verilir hale getirilmesini sağlamak en önem verdiğimiz konulardan birisidir. Bu çerçevede pekçok camimizde türkçe dersleri devam etmekte olup eğitimci kursları, ücretsiz materyal temini ve velilere farkındalılık çalışmaları da ayrıca yürütülmektedir.

Kültür Gezileri: Özellikle tatil dönemlerinde dini ve kültürel bilincin oluşmasını sağlayıcı kültürel geziler eğitimin omazsa olmaz parçalarındandır.

Sanat Aktiviteleri: Saz, Ney, Ud gibi müzik enstrüman kurslarının yanında, Ebru, Hüsni Hat, Dikiş-nakış, Kumaş boyama, Filografi gibi sanat kursları değişiş camilerimizde verilmektedir.

Eğitimci Yetiştirme Programları:
Camilerde gönüllü olarak hizmet vermekte olan eğitimcilerimizin kalitesinin artırılması için 3 yıl süren Cami İH programının biraz daha kapsamlı halinden ibaret olan bu program pilot olarak bazı camilerimizde yapılmaktadır.

Eğitim Programlarının Takibi:
Yürütülmekte olan tüm eğitim programları online Talebe Takip Sistemi ile sağlanmaktadır. Bu program HDV Eğitim Koordinasyon biriminin özel olarak profesyonel yazılım uzmanlarına hazırlatmış olduğu kendine has bir özel programdır. Her cami kendi eğitim aktivitelerini bu sisteme girmekte ve takibini, yoklamasını, puanlamasını ve değerlendirmesini yapabilmektedir. Ayrıca her veli kendi öğrencisinin durumunu takip edebilmek için Talebe Takip Sistemini kullanabilmektedir.

Müfredatlar ve Yönetmelikler: Her eğitim programı için ayrı bir müfredat ve genel olarak da yönetmelikler hazırlanmakta olup, eğitimci ve idareciler bu dökümanlara TTS bünyesinde dosya paylaşım bölümünden edinmeleri mümkündür. Hazırlanan dosyalardan bazıları:

  • Veli Cami Anlaşması
  • Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
  • Eğitimci Disiplin Yönetmeliği
  • Cami Eğitim Komisyon Yönetmeliği
  • Sınıf Geçme Yönetmeliği

Yardımcı Materyaller: Eğitimin kolaylaşması adına hazırlanan bazı yardımcı materyallerde teşekkür belgesi, takdir belgesi ve karnelerdir. Bunların baskıya hazır hali TTS sisteminden temin edilebilir. Ayrıca sınıf ders yoklama takibi için de başlıbaşına HDV ye özel bir materyal geliştirilmiştir.

Eğitim aktivitelerinin güncel çalışmaları, seminerlerini, ilanlarını, örnek faaliyet paylaşımlarını @hdvegitim facebook sosyal medya hesabından takip edebilmektedirler.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.