Zekât, Bağış, Fitre, Fidye ve Kefâret

Hollanda Diyanet Vakfı, Fitre, Zekât, Sadaka ve bağışlarınızın başta öğrencilere burs olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında güvenilir bir aracıdır. Bu fon hesabında biriken miktarlar, sorumluluk bilinci içerisinde ihtiyaç içerisinde olan Müslümanlara dağıtılmaktadır.

Zekat Hesaplama Sistemi: https://zekathesapla.tdv.org

  • 0,00 €
  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Zekât, Kur’an’da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere dinen zengin sayılan Müslüman’ların malından belirli bir kısmının Allah rızası için fakirlere, miskinlere, borçlulara, yolda kalmışlara, Allah yolunda olanlara, kalbi İslâm’a ısındırılanlara, esir ve kölelikten kurtulmak isteyenlere verilmesi demektir.
İslâm’ın beş temel esasından biri olan Zekâta tabii mallar Kur’ân-ı Kerim’de, altın ve gümüş, tahıllar ve meyveler, ticaret ve benzeri işlerden elde edilen kazançlar, madenler ve benzeri yer altı servetleri ve diğer mallar şeklinde belirlenmiştir.
Genel olarak malların zekâtı kırkta bir oranındadır. Allah’ın dostluğu da ancak O’na inanmakla, namaz kılıp zekât vermekle kazanılır (el-Mâide 5/55; el-A‘râf 7/156).
Zekât nisabı 80,18 gram altın, fitre €10,- ve fidya € 10,-
Fıtır sadakası (Sadaka-i fıtır) yaratılmış ve Ramazan orucunu tutup iftar etme imkanını elde etmiş olmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına a bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakasının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Bu sene fıtır sadakası (fitre) miktarı € 10,- olarak belirlenmiştir. Dileyen bu miktardan az olmamak kaydıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.

Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi halinde ödenen dinî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusu olmaktadır.
İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra kaza etmesi mümkün olmadığından her gününe karşılık bir fidye öder. Bu durumdaki bir kimsenin fidye ödemesi vaciptir.
Fidye miktarı, bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecektir. “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184).

Fidyelerinizi ülkemizde ve yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Günümüzde fidye belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Bu sene asgari olarak fidye miktarı € 10,- olarak belirlenmiştir.
Dileyen bu miktardan az olmamak kaydıyla istediği kadar fidye sadakası verebilir.

Fitre, Fidye, Zekât, Sadaka ve Bağış Hesabı

Islamitische Stichting Nederland
Rabobank, Den Haag
IBAN: NL92RABO0126893411
BIC: RABONL2U