HDV Öğretici Yeterlilik Belgesi Sınavı Duyurusu

Hollanda Diyanet Vakfı ve Din Hizmetleri Müşavirliği işbirliği ile HDV’ye bağlı camilerde yürütülen din eğitimi faaliyetlerinde gönüllü olarak görev yapmak isteyenlerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki ehliyetlerini tespit etmek amacıyla yeterlilik sınavı yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlara HDV Öğretici Yeterlilik Belgesi verilecektir.

A. Belgenin Kapsamı ve Geçerlilik Süresi

 1. Sınav, adayın bilgi ve yeterlik seviyesini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Sınavda başarılı olmak ve yeterlilik belgesi almak adaylara herhangi bir camide istihdam edilme hakkı vermez. Camilerdeki istihdam ve görevlendirmeler, cami dernekleri tarafından yapılır.
 2. Yeterlik belgesi alanlara yönelik HDV eğitim koordinatörlüğünce öğretici semineri verilecektir.
 3. HDV Öğretici Yeterlilik Belgesi, 3 yıl geçerlidir. 

B. Yeterlilik Sınavına Başvuru İşlemleri ve Adaylarda Aranacak Şartlar

 1. Sınava başvurmak isteyenlerin aşağıdakilerden birine üye olması gerekmektedir.
  • HDV Cenaze Fonu
  • HDV şubelerinden biri 
  • HDV şubelerindeki kadın kolları
  • HDV şubelerindeki gençlik kolları
 2. Adaylarda İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön Lisans, İmam Hatip Lisesi, Kur’an kursu gibi vb. herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programından mezun olma şartı aranmamaktadır. Ancak sayılan eğitim kurumlarından birinden mezun olmak görevlendirmelerde öncelik sebebidir.
 3. Sınava başvurular www.diyanet.nl/yeterliliksinavi adresinde yayımlanacak başvuru duyurusunda yer alan link üzerinden 02/03/2023 – 26/03/2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 4. Adayların başvurularını zamanında, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen usulde yapmaları gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk tamamen adaya aittir. Bu duyuruda belirlenen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

C. Sınava İlişkin Tebligat ve Duyurular

 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular www.diyanet.nl/yeterliliksinavi adresinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
 2. Sınav Giriş Belgesi14/05/2023 tarihinde ve sınav sonuçları 05/06/2023 tarihinde adayların başvuruda belittikleri email adreslerine gönderilecektir.

D. Sınavın Şekli, Yeri, Tarihi ve Konuları

 1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
 2. Sınav, adayların başvuru yaptıkları şehirlere göre HDV tarafından belirlenecek ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilecek merkezlerde yapılacaktır.
 3. Yazılı sınav 21/05/2023 tarihinde saat 10.00’da, sözlü sınav aynı tarihte yazılı sınavın tamamlanmasından sonra yapılacaktır.
 4. Adayların sınava katılabilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birini (ID kart, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulundurmaları zorunludur. Kimlik belgesi ve Sınav Giriş Belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 
 5. Sınava çağrıldığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 6. Yazılı sınav aşağıdaki tabloda belirtilen konulardan yapılacaktır.
  • Kur’an-ı Kerim
  • İlmihal ve Fıkıh
  • İtikad 
  • Siyer
  • Genel Kültür
  • Pedagoji 
  • Hollandaca  
 7. Sözlü sınav aşağıdaki tabloda belirtilen konulardan yapılacaktır. 
SIRAKONULARPUAN DEĞERİ 
1Kur’an-ı Kerim’i Yüzüne Okuma Ses-sada ve makam Tecvid bilgisi ve uygulamaAkıcı okuyuş50
2Kur’an-ı Kerim Ezberleri  Amenerrasûlü (Bakara, 2/285-286) Âyete’l-Kürsî Huvellahüllezi (Haşr, 59/22,24) Duhâ – Nâs Süreleri arası Namaz duaları25
3Öğretme Deneyimi ve Pedagojik Formasyon25
KONULAR100

E. Değerlendirme

 1. Adayların başarılı olabilmesi için sınavın yazılı ve sözlü her iki bölümüne de katılmaları gerekmektedir.
 2. Sınavın her iki bölümü de 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 3. Adayın başarılı olabilmesi ve yeterlik belgesi alabilmesi için sınavın her iki bölümünden en az 50 puan alması ve her iki bölümden aldığı puanlar toplandığında aritmetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Herhangi bir bölümden 50 puan altında alan adaylar, aritmetik ortalamaları 60’ın üzerinde olsa bile yeterlik belgesi alamayacaktır.

F. Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sonuçlara İtiraz

 1. Sonuçlar, 05/06/2023 tarihinde adayların e-posta adreslerine gönderilecektir. 
 2. Sonuçlara itirazlar, sonuçların ilan edilmesini takip eden 5 gün içerisinde yeterliliksinavi@diyanet.nl adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.  
 3. İtirazların sonuçları itiraz süresinin sona ermesinden sonra değerlendirilecek ve 23/06/2023 tarihinde adayların e-posta adresine bildirilecektir.  
 4. Belirtilen tarihlerde ve usulde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

G. İletişim

e-posta: yeterliliksinavi@diyanet.nl

H. SINAV TAKVİMİ

SIRAİŞLEMLERTARİHLER
1SINAV DUYURUSUNUN YAYIMLANMASI28/02/2023
2SINAVA BAŞVURULAR02/03/2023 – 26/03/2023  
3SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ14/05/2023
4YAZILI VE SÖZLÜ SINAV21/05/2023
5SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ05/06/2023
6İTİRAZ BAŞVURU SÜRESİ 06/06/2023 – 10/06/2023 
7KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ 11/06/2023 – 21/06/2023  
8SONUÇLARIN İLANI 23/06/2023 

I. Kaynak Eserler (İlmihal ve Fıkıh, İtikad ve Siyer Konuları için)

 1. İslam İlmihali, Lüfti Şentürk, Seyfettin Yazıcı, DİB Yayınları. 
 2. Handboek van de Islam, Lüfti Şentürk, Seyfettin Yazıcı, Vertaler: drs. Ahmed Bulut, Uitgegeven door: ISN. 
 3. Hz.Muhammedin Hayatı ve Evrensel Mesajı, Prof. Dr. İbrahim Sarıçam, DİB Yayınları.  
 4. Temel Dini Bilgiler, Seyfettin Yazıcı, DİB Yayınları, ISBN 978-975-19-0281-8. 
 5. Camiye Gidiyorum I ve Camiye Gidiyorum II, ISN Yayınları.  
 6. Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 

Kitaplar www.isnshop.nl adresinden temin edilebilir. 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.