HDV Öğretici Yeterlilik Belgesi Sınavı Duyurusu

Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hollanda Diyanet Vakfı işbirliği ile HDV’ye bağlı camilerde yürütülen din eğitimi faaliyetlerinde gönüllü olarak görev yapmak isteyenlerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki ehliyetlerini tespit etmek amacıyla yeterlilik sınavı yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlara HDV Öğretici Yeterlilik Belgesi verilecektir.

A. BELGENİN KAPSAMI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 1. Sınav, adayın bilgi ve yeterlik seviyesini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Sınavda başarılı olmak ve yeterlilik belgesi almak adaylara herhangi bir camide istihdam edilme hakkı vermez. Camilerdeki istihdam ve görevlendirmeler, cami dernekleri tarafından yapılır. 
 2. Yeterlik belgesi alanlara yönelik HDV eğitim koordinatörlüğünce öğretici semineri verilecektir.
 3. HDV Öğretici Yeterlilik Belgesi, 3 yıl geçerlidir. 

B. YETERLİLİK SINAVAVINA BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR  

 1. Sınava başvurmak isteyenlerin aşağıdakilerden birine üye olması gerekmektedir.
  • HDV Cenaze Fonu,
  • HDV şubelerinden biri, 
  • HDV şubelerindeki kadın kolları,
  • HDV şubelerindeki gençlik kolları. 
 2. Adayların sınavın gerçekleşeceği tarih itibariyle 16 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Yaş hesaplamalarında sınavın ilk oturumunun gerçekleşeceği tarih esas alınacaktır.
 3. Adaylarda ilahiyat fakültesi, ilahiyat ön lisans, imam-hatip lisesi, Kur’an kursu gibi herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programından mezun olma şartı aranmamaktadır. Ancak sayılan eğitim kurumlarından birinden mezun olmak görevlendirmelerde öncelik sebebidir.
 4. Sınava başvurular www.diyanet.nl/yeterliliksinavi/ adresinde yayımlanacak başvuru duyurusunda yer alan link üzerinden  15/01/2024-12/02/2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 5. Sınava başvuran adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmek için 30 Euro Sınav Katılım Ücretini ödemesi gerekmektedir. Ödeme bilgileri, başvuru işlemlerini tamamlayan adayların e-mail adreslerine gönderilecektir. Adayların sınava girmeye hak kazanabilmeleri için ödemeyi yapmaları gerekmektedir.
 6. Adayların başvurularını zamanında, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen usulde yapmaları gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk tamamen adaya aittir. Bu duyuruda belirlenen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

C. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR 

 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular www.diyanet.nl/yeterliliksinavi/ adresinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
 2. “Sınav Giriş Belgesi” 05/04/2024 tarihinde ve sınav sonuçları 03/06/2024 tarihinde adayların başvuruda belittikleri email adreslerine gönderilecektir.

D. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

 1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
 2. Sınav HDV tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvuru esnasında sınav merkezleri arasında tercih yapacaktır. Adayın sınava hangi merkezde gireceğine ilişkin nihai karar ilgili adayın sınav giriş belgesinde belirtilecektir.
 3. Yazılı sınav 12/05/2024 tarihinde saat 10.00’da, sözlü sınav aynı tarihte yazılı sınavın tamamlanmasından sonra yapılacaktır.
 4. Adayların sınava katılabilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birini (ID kart, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulundurmaları zorunludur. Kimlik belgesi ve Sınav Giriş Belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 
 5. Sınava çağrıldığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 6. Yazılı sınav aşağıdaki tabloda belirtilen konulardan yapılacaktır. 
  • Kur’an-ı Kerim
  • İlmihal ve Fıkıh
  • İtikad 
  • Siyer 
  • Genel Kültür 
  • Pedagoji 
  • Hollandaca
 7. Sözlü sınav jürileri (2 Erkek-1 Kadın) 3 din görevlisinden teşekkül edecektir. Sözlü sınav aşağıdaki tabloda belirtilen konulardan yapılacaktır. 
SIRAKONULARPUAN DEĞERİ 
1Kur’an-ı Kerim’i Yüzüne Okuma
• Ses-sada ve makam
• Tecvid bilgisi ve uygulama
• Akıcı okuyuş
50
2Kur’an-ı Kerim Ezberleri
• Amenerrasûlü (Bakara, 2/285-286)
• Âyete’l-Kürsî
• Huvellahüllezi (Haşr, 59/22,24)
• Duhâ – Nâs Süreleri arası
• Namaz duaları
25
3Öğretme Deneyimi ve Pedagojik Formasyon25
KONULAR100

E. DEĞERLENDİRME 

 1. Adayların başarılı olabilmesi için sınavın yazılı ve sözlü her iki bölümüne de katılmaları gerekmektedir.
 2. Sınavın her iki bölümü de 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 3. Adayın başarılı olabilmesi ve yeterlik belgesi alabilmesi için sınavın her iki bir bölümünden en az 50 puan alması ve her iki bölümden aldığı puanlar toplandığında aritmetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Herhangi bir bölümden 50 puan altında alan adaylar, aritmetik ortalamaları 60’ın üzerinde olsa bile yeterlik belgesi alamayacaktır.

F. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ 

 1. Sonuçlar, 03/06/2024 tarihinde adayların mail adreslerine gönderilecektir. 
 2. Sonuçlara itirazlar, sonuçların ilan edilmesini takip eden 5 gün içerisinde yeterliliksinavi@diyanet.nl adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.  
 3. İtirazların sonuçları itiraz süresinin sona ermesinden sonra değerlendirilecek ve 21/06/2024 tarihinde adayların email adresine bildirilecektir.  
 4. Belirtilen tarihlerde ve usulde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

G. İletişim

e-posta: yeterliliksinavi@diyanet.nl

H. SINAV TAKVİMİ

SIRAİŞLEMLERTARİHLER
1SINAV DUYURUSUNUN YAYIMLANMASI15/01/2024
2SINAVA BAŞVURULAR15/01/2024 – 12/02/2024  
3SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ05/04/2024
4YAZILI VE SÖZLÜ SINAV12/05/2024
5SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ03/06/2024
6İTİRAZ BAŞVURU SÜRESİ 03/06/2024 – 07/06/2024
7KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ 10/06/2024 – 17/06/2024
8SONUÇLARIN İLANI 21/06/2024 

I. Kaynak Eserler (İlmihal ve Fıkıh, İtikad ve Siyer Konuları için)

 1. İslam İlmihali, Lüfti Şentürk, Seyfettin Yazıcı, DİB Yayınları. 
 2. Handboek van de Islam, Lüfti Şentürk, Seyfettin Yazıcı, Vertaler: drs. Ahmed Bulut, Uitgegeven door: ISN. 
 3. Hz.Muhammedin Hayatı ve Evrensel Mesajı, Prof.Dr. İbrahim Sarıçam, DİB Yayınları.  
 4. Temel Dini Bilgiler, Seyfettin Yazıcı, DİB Yayınları, ISBN 978-975-19-0281-8. 
 5. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB Yayınları. 
 6. Camiye Gidiyorum I ve Camiye Gidiyorum II, ISN Yayınları.  
 7. Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 

Kitaplar www.isnshop.nl adresinden temin edilebilir. 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.