Yedinci Tur Umreciler Kutsal Topraklarda

Hollanda Diyanet Vakfı Umre şirketi tarafından organize edilen Şubat Ayı Umre turuna müracaat eden 120 kişi üç grup halinde Medine’ye hareket etti.

22 Şubat tarihinde Amsterdam havaalanından Medine’ye giden yedinci tur umrecilere, biri bayan görevli olmak üzere dört din görevlisi rehberlik ediyor.

Zaandam ve çevresindeki şehirlerden müracaat eden 90 kişilik iki gruba din görevlileri Oğuz Ünal ve Arif Öztürk ile bayan din görevlisi Betül Ünal rehberlik etmektedir.

28 kişilik üçüncü grup umreciler ise, Den Haag’da yaşayan Caferi cemaatinden oluşmaktadır. Bu umrecilere, Den Haag Ondört Masumlar Camii İmamı Mehmet Olgun rehberlik etmektedir.

Yedinci Tur umreciler Medine ve Mekke’deki programlarını tamamlayarak 4 Mart tarihinde Hollanda’ya dönecekler.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.