Müşavir Din Görevlilerini Zaandam’da Topladı

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Camilerde görev yapan resmi, geçici ve bayan olmak üzere bütün görevlilerin katıldığı toplantı Zaandam HDV Sultan Ahmet Camii Konferans salonunda yapıldı.

18 Ocak 2018 tarihinde yapılan toplantıya Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rotterdam ve Deventer Din Hizmetleri Ataşe vekilleri Salih Söğüt ve Mehmet Yürek ile din görevlileri katıldılar.

Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan ve selamlama konuşmasından sonra kürsüye gelen Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Yavuz Ünal, din görevlilerine hitap etti. Prof. Ünal konuşmasında Hollanda’da görev yapan din görevlilerinin, Hz. Peygamberin varisleri olma gibi manevi bir görevle vazifelendirilmiş olduklarının bilincinde, yediden yetmişe cemaatinin bütün kesimleriyle ilgilenmeleri ve Yüce İslam dininin doğru anlaşılması ve yaşanması için üzerlerine düşen görevi yapmalarının önemine işaret etti.

Konuşmasında, dinin doğru bilgisinin verilmediği yerlerde ifrat ve tefrite düşmenin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Ünal, tekfir eden dışlayan değil kucaklayan, bidatlerle zorlaştıran değil, sahih sünnet ile kolaylaştıran olmaya talibiz. Bu, insanımızın mutluluğunu sağladığı kadar, Hollanda’da birlikte yaşadığımız topluma da huzur, barış ve karşılıklı güven olarak yansıyacaktır dedi.

Prof. Dr. Yavuz Ünal konuşmasının devamında yakında göreve başlayacak Ataşelerle birlikte Müşavir, Ataşe ve din görevlileri olmak  topyekûn irşat ekseninde bir hizmet seferberliğinin başlatılmasını özellikle  bayan görevliler ile fahri görevlilerin kervana dahil edilmesiyle, Diyanetin hizmetleriyle tanışmadık bir kişi dahi  bırakılmaması gerektiğini belirterek, yapılacak yeni birtakım hizmet alanlarına işaret etti. Özellikle mali ibadetlerin toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda başlatılan  çalışmalar hakkında bilgi vererek, din görevlilerinden bu çalışmalara aktif destek vermelerini istedi.

Toplantıda ayrıca HDV adına yılbaşında Arakan’a giderek bizzat yardımları ulaştıran HDV Eğitim Koordinatörü Mücahit Batman tarafından din görevlilerine bir sunum yapıldı. Toplantı din görevlilerinin görev ve sorumluluklarını ilgilendiren soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.