Liefdadigheid & Zakat (iDEAL)

Armenbelasting (zakat), liefdadigheidsgeld (sadaqa al-fitr) en overige liefdadigheid

In het kader van filantropie zet Islamitische Stichting Nederland (ISN) zich in om binnengekomen donaties af te dragen aan rechthebbenden, zoals aan hbo- en wo-studenten en aan behoeftige gezinnen. U kunt uw donatiebedrag hieronder specificeren. Nadien verwerkt ISN uw donatie conform islamitische regelgeving. Nadat u uw betaling heeft voldaan, ontvangt u een betalingsbewijs op het door u opgegeven e-mailadres.

Drempelbedrag (al-niṣāb): is het bedrag dat is vastgesteld om zakāt-plichtig te zijn. Wie beschikt over 80,18 gram goud of over de waarde ervan in euro’s of in handelswaar, is verplicht om zakāt af te dragen. Het minimale compensatiebedrag voor het aflossen van de vastenschuld, ofwel vrijkoopgeld (fidya), bedraagt thans € 15 per niet-gevaste dag.

  • € 0,00
  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.