Bir Hafız Yetiştiriyorum

Hz, Peygamber’den gelen rivayetlerde Kur’an’ın öğrenilmesi, öğretilmesi teşvik edilmiştir. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), dünyadaki en hayırlı kimseyi tarif ederken şöyle buyurmaktadır: “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” Günümüzde Kur’an-ı Kerim’i hıfzedip anlayan, mushafın sözüne vakıf, vahyin özünü idrak etmiş gençlerin yetiştirilmesi, çok önemli bir ihtiyaçtır. Bu kapsamda sizler de, hâfızlık müessesini güçlendirmek, gençliği hâfızlığa teşvik etmek ve hâfızlık yapan öğrencilere destek olmak amacıyla HDV’nin “Bir Hâfız Yetiştiriyorum” projesine destek olabilirsiniz. Yapacağınız bağışlar başta Hollanda olmak üzere, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde hafızlık yapan öğrencilere ulaştırılacaktır.

Hidden
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.