”Huzur ve Barış İçinde Yaşamak”

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı 147 Cami ve mescitte her hafta Cuma günleri okunan hutbeler, aynı zamanda Hollandacaya ’da çevrilerek web sitesinden de kamuoyuyla paylaşıldığı bilinmektedir.

Hollanda Diyanet Vakfı hutbe komisyonu tarafından hazırlanıp, 13 Eylül 2019 tarihinde camilerde okunan hutbenin konusu “Huzur ve Barış içinde Yaşamak” olarak seçildi. 

Eylül ayı içinde bulunduğumuz bu günlerde, toplumun büyük bir kesimi, tatillerini yaparak Hollanda’ya geri dönmüş, okullar açılarak eğitim ve öğretim başlamıştır. Buna paralel olarak Camilerimizde çocuklarımızın hafta sonu eğitimleri de büyük bir heyecanla tekrar başlamıştır. Kameri takvimin birinci ayı olan Muharrem ayı dolayısıyla hicri yılbaşı ve Aşure günü de yine Eylül ayında idrak edilmiştir.

Gerek camilerimizde yapılan vaaz ve hutbelerde ve gerekse hafta sonu çocuklarımıza verilen eğitimlerde içinde yaşadığımız huzur ve barış ortamının kıymetinin bilinmesi, barışı ve huzuru zedeleyecek davranışlardan kaçınılması, barış dini olan İslam’ın barışa ve huzura verdiği önemin çocuklarımıza öğretilmesi ve toplumumuza hatırlatılması maksadıyla bugünkü hutbemizde, ”Huzur ve Barış İçinde Yaşamak” konusu işlenmiştir. 

Hutbenin metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz… 

https://diyanet.nl/cuma-hutbeleri

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.