Hollanda’da Görev Yapan Bayan Din Görevlileri 2022-23 Yılı Açılış Programı

Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği ve HDV işbirliği ile düzenlenen toplantı 8 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Hollanda’da görev yapan tüm bayan din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Eğitim Koordinatörü Zehra Ünver Vlug tarafından bir sunum yapıldı.

Camii  hafta içi hafta sonu eğitim ve din hizmetleri, sohbetler, eğitim programları özellikle bayanların din hizmetlerinden etkin biçimde faydalanmalarının temini için mütalada bulunuldu. 

Bayan din görevlileri sahada yapmış oldukları çalışma ve projeleri paylaşarak, tecrübe paylaşımı din hizmetlerinin daha kaliteli ve daha ulaşılabilir olması konularında değerlendirmler yapıldı.

Toplantıya katılan Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur yeni dönem için eğitim ve öğretimin ana hedefleri ve din görevlilerinin donanımları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Ayrıca din hizmetlerinin sunumunda içinde bulunulan ülkenin şartlarının ve imkanlarının gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtti. Son olarak yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması temenisinde bulunarak katılımcılara teşekkür etti.

Dönem başında böyle toplantının çok faydalı olduğu ve her dönem başında yapılmasının faydalı olacağı değerlendirildi.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.