Hollandaca Dilinde İslami Yayınlara Olan Talep

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), Dini yayınların tercümeleriyle ilgili istek ve ihtiyaçları tespit etmek ve HDV 2023-2027 Stratejik Planında değerlendirilmek üzere, Hollandaca dilinde İslami literatüre ilgi duyanlar için bir anket düzenledi. Çoğunlukla gençlerin katıldığı anket yoğun ilgi gördü.

Ankette katılımcılara, Hollandaca dilinde mevcut İslami eserlerin kalitesi, başka hangi eserlere ihtiyaç duyulduğu gibi konular soruldu.

Anket verilerinin değerlendirilmesi sonuncunda, mevcut eserlerin kalitesi ve Hollandaca dilinde hangi temaların ve eserlerin bulunması gerektiği konusunda farklı görüşlerin olduğu tespit edildi. Mevcut tercüme edilmiş eser sayısının sınırlı olduğu hususu da araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuç oldu.

Ankete katılanların yüzde altmış dördü, HDV yayınlarından haberdar olduklarını belirtirken, bunların yüzde yetmiş biri, yayınların kalitesini iyi veya çok iyi bulduklarını belirtti.

Anketi hazırlayan ve yürüten HDV Dini Tercümeler Uzmanı Ahmed Bulut, sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, “Bu anket bize çok değerli bilgiler sağlıyor. Veriler, İslami literatür okuyucularının dilek ve temennilerinin çeşitlilik arz ettiğini göstermektedir. Bu çeşitliliği HDV yayın takvimimize yansıtmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ankete katılımcılar arasında yapılan çekilişle ilk beşe girenlere bir teşekkür hediyesi olarak, HDV Dini Yayınlar Tercüme Projesinin bir eseri olan “Hadislerle İslam Serlevha Hadisler” adlı eserin Hollandacası hediye edildi.

Anket sonuçlarının Hollandaca olarak özetini indirmek için buraya tıklayınız (PDF).

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.