Hicri Yıl Mesajı

Peygamber Efendimizin “Allah’ın ayı” diye nitelediği Muharrem ayı, insanlık ve İslam tarihimiz açısından önemli bir zaman dilimidir. Her Muharrem ayı bize Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı kiramın inançları uğruna Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye yaptıkları zorlu ve ulvî hicretlerini hatırlatır. Hz. Ömer döneminde 1 Muharrem hicrî yılbaşı olarak kabul edilmiştir. 02  Ekim Pazar günü, Muharrem ayı ile birlikte yeni bir hicrî yıl başlamış olacaktır. Bütün İslam âleminin 1438. hicrî yılını tebrik ediyoruz.

Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun, Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına âşûre gününde, bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte, oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

10 Muharremle birlikte Hz. Hüseyin’in haksızlıklar karşısındaki asil ve vakur direnişini anıyoruz. Hz. Hüseyin’in hicrî 10 Muharrem 61 yılında hakkı ayakta tutmak için yaptığı Kûfe hicreti, Kerbela’da vahim bir şekilde engellenmiş ve Allah Rasülü’nün “cennet gençlerinin efendisi” diye sevip kokladığı torunu, çoğu Ehl-i beytten yetmişten fazla masum insanla birlikte şehadet şerbetini içmiştir. Bu elim hadise, bütün Müslümanları derinden yaralamış, bugün matem ve yas günü olarak anılır olmuştur.

Ancak biz Müslümanlara yaraları sarmak, acıları dindirmek, geçmişten ibret alarak geleceğe bakmak yaraşır. Geçmişte yaşadığımız ortak acılarımız, bugünün ayrışma noktaları olmamalıdır. Zira Müslümanlar olarak günümüzde, her zamankinden daha fazla sevgiye, birliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Seyyid-i şüheda İmam Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Ehl-i beyt-i Mustafa’yı saygı ile selamlıyoruz. Asırlardan beri Hz. Peygamber ve Ehl-i beyt sevgisi etrafında kenetlenen Müslüman kardeşlerimizin, büyük bir zenginliğimiz olan her türlü görüş ve mezhep farklılıklarıyla birlikte barış, huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.

HDV

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.