HDV’nin 19. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

HDV 19. Genel Kurul toplantısı 02 Haziran 2018 tarihinde Hollanda Diyanet Vakfı Genel Merkezinde yapıldı. Genel Kurul Toplantısına, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, HDV Kurucuları ve  Genel Kurulu Üyeleri ile HDV 17. Yönetim Kurulu ve  Rotterdam ve Deventer Din Hizmetleri Ataşeleri de katıldı.

Hollanda Diyanet Vakfı 17 Yönetim Kurulu Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Divanın oluşturulmasından sonra faaliyet raporu Mehmet Yürek tarafından okundu. Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Denetleme raporu okundu. Raporların müzakeresinden sonra Hollanda Diyanet Vakfının Doç. Dr. Yusuf Acar başkanlığındaki 17. Yönetim kurulu ibra edildi.

Yeni Yönetim kurulunun seçimine geçilmeden önce gündemin tüzük değişikliği ile ilgili maddesi müzakere edilerek tüzük değişikliği kabul edildi. Tüzük değişikliğine göre HDV’nin yönetim organları üçten dörde çıkarıldı. Yönetim organlarının isimleri güncellendi.

Buna göre HDV’nin Yönetim organları, aşağıdaki şekilde oluşturulması kabul edildi.

 1. Genel Kurul, (Algemeene Raad)
 2. Denetleme Kurulu (Comissie van toezicht)
 3. Mütevelli Heyet (Raad van toezicht)
 4. İcra Kurulu (College van Bestuur)

Yapılan görüşmelerden sonra, HDV’nin yeni yönetim organları için seçim yapılmasına geçildi. Verilen teklifllerin kabul edilmesi neticesinde 19. HDV Genel Kurul toplantısında seçilen 1. HDV Mütevelli Heyet, aşağıdaki isimlerden oluşturuldu.

 1. Prof. dr. Yavuz Ünal (Mütevelli Heyet Başkanı)
 2. Osman Gülbe (Mütevelli Heyet Sekreteri)
 3. Muhsin Köktaş (Mütevelli Heyet Muhasibi)
 4. Recep Ayaz (Mütevelli Heyet Üyesi)
 5. Hikmet Gürcüoğlu (Mütevelli Heyet Üyesi)
 6. Adil Çiftçi (Mütevelli Heyet Üyesi)

İcra Kurulu:

 1. Cengiz Korkmaz (İcra Kurulu Başkanı)
 2. Mustafa Yiğit MSc. RC (İcra Kurulu Muhasibi)
 3. Mehmet Okumuş (İcra Kurulu Sekreteri)

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.