Hollanda Diyanet Vakfı’ndan Kur’an-ı Kerim Karşıtı Eylemlere İlişkin Basın Açıklaması

Avrupa’da yaşayan Müslümanlar son zamanlarda artan bir Müslüman karşıtlığına maruz kalmaktadırlar. Bunun en yakın örnekleri geçtiğimiz hafta sonu Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde yakılması ve Hollanda’da meclis binasının önünde parçalanmasıyla görülmüştür. Bu apaçık bir nefret söylemi ve eylemidir.

Demokratik, hür ve çoğulcu toplumlarda ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü en temel insan hakları arasındadır. İfade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü aynı zamanda diğerinin fikrine, dinine ve kutsalına saygı göstermeyi gerektirir. Diğerinin dinine ve kutsalına saldırı ve bu tür nefret söylemi ve eylemi hiçbir hukuk sistemi tarafından himaye görmez ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

Hiçbir din, dil, ırk farkı gözetmeksizin, sadece insan olması açısından bireyin değerlerine saygı duyan ve gözeten İslam dini, bu tür eylemleri benimsemez ve reddeder. Anti İslami, anti demokratik ve anti çoğulcu olan ve şiddet içeren bu nefret söylemi ve eylemi tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır.

Birbirinin hakkını ve hukukunu gözeten bir toplumda insanların barış ve huzur içerisinde bir arada yaşamasının yolunun, o kişilerin fikir özgürlükleri kadar kutsallarına da saygı duymaktan geçtiğine inanan Hollandalı Müslümanlar olarak, herkesi sevgi, saygı ve huzur içinde bir arada yasayabilmek adına bu hassasiyetleri gözetmeye davet ediyoruz.

Hollanda Diyanet vakfı olarak bu olaylardan duyduğumuz üzüntü ve endişeyi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. İslam Dini, Müslümanlar ve camiler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tür nefret söylemi olaylar toplumu derinden yaralamaktadır. İslam’a ve Müslümanlara yönelik korku, düşmanlık ve ırkçılığa varan bu nefret söylem ve eylemleri inkâr edilmez bir gerçeklik halini almıştır. Mevcut İslam karşıtı ırkçılık ve düşmanlıkla mücadele için alınan kararlar istikrarlı bir şekilde resmi makamlarca büyük bir özen ve gayretle takip edilmeli ve cezalandırılmalıdır.

Sonuç olarak Hollanda Diyanet Vakfı, toplumda Müslümanların dışlanma duygusuna sebebiyet veren, ayrımcılığa yol açan, toplumsal barışı zedeleyen ve huzur içinde bir arada yaşama ilkesine zarar veren bu nefret söylem ve eylemlerini esefle kınamaktadır.

Hollanda Diyanet Vakfı

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.