HDV’den İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Hollanda Diyanet Vakfı yeryüzünde iyiliğin hakim olması misyonuyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın her tarafına ulaşmaya çalışmakta ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek konusunda öncü ve örnek bir tavır sergilemektedir.

Son yıllarda gelişmiş ülkelerde de ekonomik sıkıntıların yaşanması, içinde bulunduğumuz Hollanda devletinde de ihtiyaç sahiplerinin artmasına ve Voedselbank denilen gıda yardımı kurumlarına başvuranların sayısının büyük miktarda artmasına neden olmuştur. Bu kurumların bir çoğunda helal konusuna dikkat edilmemesi ve yardımın en yakınından başlayarak yapılmasını tavsiye eden dinimiz (Nisa Suresi 36.) HDV Kadın ve Aile olarak bu konuya el atmamızın gerekliliğini ortaya koymuştur. Hollanda’da çok zor durumda olan insanlarımıza yardımda bulunmak için Gıda Yardımı projesi başlatılmıştır. Bu konuda daha önce farklılık arzetse de, bir çalışma başlatmış olan Rotterdam HDV Laleli camisi Gençlik bu projede bizimle işbirliği yapmak istediğini bildirmiş ve projenin kalan kısmı HDV Laleli camisi gençlik kollarıyla birlikte yürütülmüştür.

HDV camileri kadın kollarıyla irtibata geçildikten sonra, cami tarafından bilinip tespit edilmiş olan ihtiyaç sahiplerine başvuru formu doldurtulmuş ve oradaki bilgiler ve öngörüşmeler neticesinde ihtiyaç sahiplerine bu yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştır. 

Gıda alışverişi et, süt, yumurta gibi tüm temel ihtiyaçlar dikkate alarak yapılıp, ailenin yapısı ve kişi sayısı da alışverişin içeriğinde değişikliğe sebep olacaktır. Yardımlar bir defalık değil her ayın son haftası camilerle istişare ile belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.