HDV’den “Altmış dakikada İslam” Yayını

Eski müşavirlerimizden Dr. Fahri Demir tarafından hazırlanmış olan, Hollandacaya tercüme edilen ve daha önce “De Islam” ismi ile yayınlanan broşür, Hollanda Diyanet Vakfı Araştırma Merkezi tarafından gözden geçirilip güncellenmiştir.

Broşürde, temel inanç esasları, İslam’ın şartları, İslami yaşam tarzı, camiiler gibi konular ele alınmaktadır. Broşürün hedefi, henüz Müslüman olmayıp, İslam hakkında bilgi almak isteyenleri altmış dakika içinde İslam’ın hedefleri ve temel prensipleri hususları hakkında aydınlatmak.

Broşürler önümüzdeki haftalarda 2018 Diyanet Takvimi ile birlikte camii şubelerimize ücretsiz olarak teslim edilecektir. Daha sonra istenildiği takdirde, Vakif BV binamızda ücretsiz olarak temin edilebilir. Ek sipariş için e-mail (kitap@diyanet.nl) veya telefonla (070-7830040) Kitap satış birimiyle irtibat kurulması gerekiyor. Broşür aynı zamanda HDV web sayfasında ve HDV’ye bağlı olan www.islamenmoslim.org web sayfasında dijital olarak yayınlanacaktır.

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.