HDV’den “Açıklamalı Kuran-ı Kerim” Tercüme Çalışması

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), uzun süredir yayınlamakta olduğu İslami temel kaynak eserleri serisinde, Hollandaca Kuran-ı Kerim mealininim yayınlanmasına karar vermiştir.

Bu proje kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kuran-ı Kerim Meali” eserinin son baskısı esas alınarak ve mevcut Hollandaca Kuran mealleri ile mukayese edilerek, Hollandalı okuyucuların da ihtiyaçları dikkate alınarak tercüme gerçekleştirilecektir.

HDV Araştırma Merkezi tarafından hazırlanacak olan eser, tahkik ve revizesi yapıldıktan sonra basılacaktır ve HDV tercüme ve yayın takvimine göre 2020 yılının son çeyreğinde yayınlanması hedeflenmektedir. Kuranın iyi anlaşılabilmesi için, Kuranın açıklaması da tercümeye dahil edilecektir.

Kuran tercümesi, bilimsel standartlara riayet edilerek, dini tercümeler uzmanı dahil olmak üzere akademik bir heyet tarafından tercüme ve redakte edilecektir. Eser yayınlandığında özel bir tanıtım programı vesilesiyle tanıtılacaktır.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.