HDV Hacılarına Memnuniyet Anketi Düzenlendi

Hollanda Diyanet Vakfı, 2019 Yılı Hac Organizasyonuna katılan hacılar için bir memnuniyet anket düzenledi. Profesyonel bir anketçi tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, hacıların büyük çoğunluğunun organizasyondan memnun oldukları, ancak az da olsa memnun kalınmayan bazı organize hatalarının bulunduğu sonucu ortaya çıktı.

Qualtrics isimli modern dijital uygulama ile hacılara gönderilen memnuniyet anketi, 29 Ağustos – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. On altı soru içeren ankette, hac ibadeti için tekrar HDV’nin tercih edilmesi, seminer programın kalitesi, Mekke ve Medine’deki süreç, kafile başkanı ve grup hocaları ile ilgili memnuniyet oranları çoktan seçmeli olarak soruldu. Yine ankette, hacıların büyük kısmı hacca veya umreye gitmek için tekrar HDV’yi tercih edip etmeyecekleri ayrı bir soru olarak yöneltildi. 

Anket HDV Araştırma Merkezi Uzmanı Ahmed Bulut tarafından uygulandı. Anket verilerini objektif metotlarla analiz eden Uzman Ahmed Bulut’a göre anket sonuçları, 2019 HDV Hac Organizasyonunun genelde başarılı geçtiği, ancak bazı konularda eksikliklerin olduğu değerlendirmesi yapıldı. HDV Hac ve Umre Organizasyonu Genel Sorumlusu Cevdet Keskin ise, “Anketimizde profesyonellik ve objektiflik ilkeleri esas alındı. Anketten çıkan sonuçları planladığımız hac değerlendirme toplantısında objektif olarak ele alıp, hacıların dilek ve temennilerini ciddiye alarak, gelecek yıllarda daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için gereken tedbirler muhakkak alınacaktır” dedi.

HDV son üç yıldır, hac organizasyonuna katılan ve hac görevini ifa eden hacıların memnuniyetlerini ölçmek üzere anket düzenlemektedir. Düzenlenen anket sonuçları hac değerlendirme toplantılarında gündeme alınmaktadır. Bir sonraki yıllarda düzenlenecek hac organizelerinde hacılar tarafından ankete yansıyan şikayetler giderilmeye çalışılmaktadır.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.