Duyuru

11 Şubat 2023 tarihinde bir kısım medyada asılsız iddialar içeren bir haber görülmüş ve şu hususlar mülahaza edilmiştir. Hollanda Diyanet Vakfı’nın temel amaçlarından biri, çoğulcu bir toplum yapısına sahip Hollanda’da yaşayan Müslümanların dini konularda ihtiyaçlarını karşılamak, soru ve sorunlarıyla ilgilenmektir.

Bu bağlamda Hollanda Diyanet Vakfı, Hollanda toplumunun dini soru ve sorunlarına, İslam Dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihi tecrübesini, güncel talep ve ihtiyaçları da dikkate alarak, alanın uzmanları tarafından cevap ve çözümler sunulmasını temin eder.

HDV, yürüttüğü çalışmalarla başarılı entegrasyona katkı sunduğu gibi bu faaliyetlerle aşırıcılığın önlenmesinde de ön alıcı konumda bulunmaktadır.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.