Din Görevlileri Oryantasyon Programı

Hollanda Diyanet Vakfı ve Hollanda İslam Eğitimı ve Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile 17 Eylül – 29-Ekim 2018 tarihleri arasında organize edilen imam oryantasyon programlarının ikinci kuru 22 din görevlisinin katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bir önceki kurda olduğu gibi imamlara geniş yelpazede verilen dersler Hollanda toplumunda kendisinden söz ettiren, alanında başarılı Türk ve Holandalı uzmanlar tarafından sunulmuş ve imamlardan büyük ilgi görmüştür. Pazartesi günleri gerçekleşen dersler her konu için iki saat olarak sunulmuş; 22 Ekim tarihinde gerçekleşen panelde ise üç semavi din olan İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik konusunda bu dinin temsilcileri tarafından genel bilgiler verilip Hollanda’da bu dinlerin durumu ve üç din arasında işbirliği ve birlikte hareket etmenin önemi konuları gündeme getirilmiştir. Kur, Hollanda eski senato üyesi Hanneke Gelderblom rehberliğinde  Hollanda Parlamento’suna düzenlenen bir gezi ile sona ermiştir. Her haftanın sonunda imamlara dijital anketler gönderilerek dersler hakkında değerlendirme yapmaları kendilerinden istenmiştir. Anket sonuçları, imamların programdan oldukça memnun kaldıklarını ve bu tür programlara olan ihtiyacı ortaya koymuştur.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.