Basın Bildirisi: İmamlar Hollanda’dan Gönderilmek İsteniyor

Türkiye tarafından Hollanda’daki camilere finansal yardım yapılmasının engellenmesi yönünde Hristiyan Demokrat Parti (CDA), Hristiyan Birliği (CU) ve Toplumcu Reform Partisi (SGP) tarafından 27 Eylülde kabul edilen önergeye reaksiyon:

HDV

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), Hollanda hukuku çerçevesinde kurulan şeffaf ve açık bir dini kuruluş olup, Hollandalı Türklerin, Hollanda toplumunun eşit birer üyeleri olmaları yönünde faaliyet yapmaktadır. HDV, hem finansal hem de yönetimsel olarak tamamen kendisine bağlı camilerin dini aktivitelerine odaklanır. HDV ve ona bağlı vakıflar, bütün finansal ihtiyaçlarını tamamen kendi üyelerinin bağış ve aidatlarıyla karşılamakta olup Türkiye de dahil olmak üzere Hollanda dışından hiçbir yardım almamaktadır. Sadece imam ücretleri Türkiye devleti tarafından ödenmektedir ve HDV bu konuda her zaman açık olmuştur.

İmamlar Hollanda’da geçerli olan değerlere vâkıftırlar

Cami cemaati için güven ve temsil çok önemli olduğundan cami yönetimleri, yüksek kalite ve akademik din eğitimi formasyonuna sahip olan tecrübeli imamların camilerinde görev yapmasını her şeyin üstünde tutarlar. HDV camilerindeki imamların istihdamı, Hollanda dili ve kültüründe verilen kurslardan sonra sağlanmaktadır. Hollanda’ya gelen imamlar üniversite mezunu olup burada geçerli olan değerlere de vakıftırlar.

İmamlar yurtdışından gelmekte, zira Hollanda’da, İmam-hatip liseleri ve İlahiyat Fakülteleri tarzında bir imam yetiştirilmesi bu zamana kadar gerçekleştirilememiştir. Hollanda’da imam yetiştirilmesi çabaları her defasında akim kalmıştır. Hollanda Diyanet Vakfı da dâhil olmak üzere Avrupa’daki camilerde imam ihtiyacının karşılanmasına matuf Uluslararası İlahiyat Projesi (UİP) 2004 yılında başlamış, böylece Hollanda’daki liseyi bitiren gençler Türkiye’de ilahiyat eğitimi görme imkânına kavuşmuşlardır. UİP mezunu olan gençler Hollanda’da imamlık yapmaya başlamışlardır. Hollanda’da liseleri bitiren ve bu ülkenin diliyle-kültürüyle yetişen daha fazla imam yetiştirilmesi yönündeki inisiyatiflere ISN tarafından destek verilmektedir.

İmamlar Radikalleşmeyi engelliyor

1982 Yılından buyana Hollanda’ya imamlar gelmektedir. Bu tarihten beri imamlar, Hollanda’da yaşayan Müslümanların, toplumun bütün kesimleriyle hoşgörü içerisinde birlikte yaşamaları yönünde çalışmaktadırlar. Camilerde görev yapan imamlar, her türlü aşırılıklardan uzak bir şekilde İslam’ı anlatmaktadırlar. Camilerde yetişen gençler bu sayede her türlü radikallikten ve aşırılıktan uzak kalabilmektedirler. Cami yönetimleri ile birlikte imamlar, diğer toplum kesimleriyle güzel diyaloglar kurmaktadırlar. İmamlar, çocuklara sağlıklı bir din eğitimi sunmakta ve cemaatin sosyal ve psikolojik sorunlarını çözümüne büyük katkı sunmaktadırlar.

Sadece HDV değil, Hollanda’daki diğer Müslüman kuruluşları da Türkiye’deki İmamlar ve Dedelerin hizmetlerinden faydalanmaktadırlar.

HDV ailesi olarak imamların Hollanda’ya olumsuz etki ettikleri yönündeki iddiaları kesinlikle reddediyor, tam tersinin doğru olduğuna inanıyoruz. Zira İmanların vaazlarında, hutbelerinde ve diğer duyurularında barış, dayanışma ve hoşgörü hâkimdir. Camilerde sadece huzur, dua ve muhabbet vardır.

Demokratik Hukuk Devleti

Hollanda Diyanet Vakfı için demokratik hukuk devletinin değerleri odak noktadır. Bu sistemin gerektirdiği sorumlulukların bilincindeyiz, katılımcıyız ve herkese açığız. Buradan hareketle 27 Eylülde Mecliste kabul edilen önergenin, hukuk devletimizin değerleriyle taban tabana zıt olduğu kanaatindeyiz. Zira Hollanda hukuk sistemimiz, eğitim seçme hakkını, din hürriyetini ve dini yaşama hürriyetini garanti altına almıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.