Avrupa’da İslami Kuruluşlar Takvim Birlikteliğini Sağladı

Avrupa’daki İslami Kuruluş ve cemaatler, namaz takvimi konusunda yaşanan farklılıkları gidermek ve birlikte hareket etmek üzere belli prensiplerde ittifak ederek namaz vakitlerindeki farklılıkları ortadan kaldırmaya muvaffak oldular.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşler Yüksek Kurulu koordinesinde Kameri ayların tespitindeki farklılıkları ittifakla çözen ve Avrupa’da farklı günlerde oruca başlamayı ve Bayram yapmayı ortadan kaldıran İslami Cemaatler, bu kez namaz vakitlerindeki özellikle yatsı ve imsak vakitlerinde yaşanan farklılıkları gidermek üzere 7 yıldır devam eden çalışmaları sonuçlandırdılar.

Bu çalışmalar sonucunda 2023 yılı Ocak ayından itibaren üzerinde ittifak sağlanan fıkhi prensipler doğrultusunda hazırlanan namaz vakitlerini içeren yeni takvimler basılarak Avrupa’da yaşayan Müslümanlara ulaştırılmaya başlandı.

Namaz vakitlerinde sağlanan bu birliğin, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren İslami cemaat ve kuruluşlara duyurulmak üzere Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde bir dizi toplantılar organize edildi.

Bu cümleden olarak, Hollanda’da, Hollanda Diyanet Vakfı ve Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından bir toplantı organize edildi. Namaz vakitlerinde farklılıkları ortadan kaldıran bu önemli çalışmanın sonucunu duyurmak maksadıyla organize edilen toplantı, 1 Aralık 2022 tarihinde Rotterdam’da yapıldı.

Rotterdam HDV Laleli Camii konferans salonunda yapılan toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Hüsnü Özmen, HDV Başkanı Muhlis Koç, Hollanda Türk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Bahtiyar, Milli Görüş Hollanda Federasyonundan Yönetim Kurulu Üyeleri ve İrşat Başkanları ile Hollanda’da camilerde görev yapan din görevlileri katıldılar.

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, selamlama konuşmalarıyla devam etti. Din Hizmetleri Ataşesi ve Din Hizmetleri Müşaviri selamlama konuşmalarını yaptılar. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem tarafından konuyla ilgili sunumlar yapıldı.

Prof. Haçkalı sunumunda, özellikle Avrupa kıtasında coğrafi şartlar neticesinde namaz vakitlerinin (özellikle yatsı ve imsak vakitleri) tespitinde ihtilaflar bulunduğunu bu ihtilafların da bu namazların vakitleri hususunda ayrılıklara sebep olduğunu belirterek bu sorunun çözülmesi için gayret gösterildiğini ve yedi yıl süren geniş kapsamlı bir çalışma sonucunda bu samimi gayretin güzel sonucuna hep birlikte ulaşıldığını belirterek, çalışmanın aşamaları takip edilen ve üzerinde icma edilen prensipler ve nihayetinde elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Haçkalı, bu önemli çalışmaya aşağıda sıralanan sebepler dolayısıyla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

 1. Avrupa kıtasında çok farklı uygulamaların olması ve buna karşı toplumun her kesiminden talep gelmesi. Müslümanlar arasında uygulama birliği ihtiyacı.
 2.  Farklılıkların şüphe uyandırması.
 3. Gayrimüslimler arasında olumsuz bakışa sebep olması.
 4. Müslüman gençlerin meşru çerçevede içtihat farklarını kavrayamamaları
 5. Müslümanlar arasında hakikat tekelciliğine dayalı fitnenin önüne geçilmesi.
 6. Mevcut uygulamaların yol açtığı tereddütler.

Namaz vakitlerinde takvim birliği şeklinde neticelenen bu çalışma sonrası elde edilen takvimin özelliklerini de şu şekilde sıraladı.

Yeni takvimin Özellikleri;

 1. Gerçek vakitlere mümkün mertebe riayet edildi.
 2. Mutad olan meşakkatin üzerinde bir meşakkat var ise kolaylığı temin etme maksadıyla takdire başvuruldu.
 3. Bu hususta şeri deliller dikkate alındı. Kararlar Şeri olarak delillendirildi.
 4. Astronomik veriler gözlem yoluyla da teyit edildi.
 5. Dünyanın her yerinde uygulanabilir bir takvim ortaya çıktı.
 6. Bölgeler ve günler arasında gerçek vakitler ile takdiri vakitler arasında atlama olmaması sağlandı.
 7. Kolay hesaplanabilir olması.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.