Vekaletle Kurban Organizasyonu Toplantisi Rotterdam’da Yapildi