Tweede lichting oriëntatiecursus geloofsbedienaren afgerond 04