Tweede lichting oriëntatiecursus geloofsbedienaren afgerond 02