Tweede lichting oriëntatiecursus geloofsbedienaren afgerond 01