Vekaletle Kurban Organizasyonu

Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu Kampanyamız Sona Ermiştir

Vekaletle Kurban 2022 “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş”

“Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.”
(Kevser, 2)

Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, birçok güzelliği ve manayı içerisinde barındırması bakımından önemlidir. Kurban olur insan, kestiği/kestirdiği kurbanlar ile. Ulaşır takvası ve niyeti ameliyle beraber. Yaklaşır Allah’a, yakınlaşır kardeşlerine onları görmese bile.

Bu şuur ve ihlasla,

Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için Hollanda Diyanet Vakfı, DİB ve TDV ile işbirliği içerisinde vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlemektedir.

Kurbanlarınız Hollanda Diyanet Vakfı Güvencesinde

İbadet şuuru ile büyükbaş ve küçükbaş olarak kestiğimiz kurbanlarınızı dünyanın farklı coğrafyalarında, yardımlarınızı bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gelin, kurban ibadetimizi ifa ederken mahzun ve mağdur gönüllere bayram coşkusu yaşatalım.

Vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek mail ve SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Offeren onder volmacht 2022: “Deel jouw offer, het verbroedert!”

‘Verricht dus het gebed (al-ṣalāt) voor jouw Heer en slacht een offerdier.’ (Al-Kawthar, 108: 2)

Het offeren kent veel schoonheden en heeft een dieperliggende betekenis. Het offeren is tevens een middel om dichter bij Allah te komen. Als je offert, toon je je gehoorzaam aan jouw Schepper. Jouw vroomheid zal Allah bereiken, vergezeld van jouw zuivere intenties en daden. Zo kom je dichter bij Allah en draag je bij aan verbroedering.

Ook dit jaar organiseert de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een grootschalig offerproject. Wij zien het als onze taak om jouw offeropdracht, met inachtneming van de religieuze voorschriften, zorgvuldig af te handelen. Wij doen dat in samenwerking met onze partners: het Presidium voor Religieuze Zaken en de Stichting Diyanet Turkije.

Volmacht in goede handen

Verreweg de meeste offers – grootvee en kleinvee – worden gebracht in armere en kwetsbare delen van de wereld, alwaar de offers het beste tot hun recht komen. De opbrengst komt dus ten goede aan arme, geïsoleerde en onderdrukte mensen elders in de wereld. Zo zorg je ervoor dat jouw broeder of zuster vol vreugde het Offerfeest kan verwelkomen.

Doe mee!

Zorg jij ook voor een glimlach op het gezicht van een geloofsgenoot elders in de wereld? Middels een track- en trace-systeem kun je de status van jouw offer volgen. Nadat er is geofferd, word je in de eerste drie dagen van het Offerfeest op de hoogte gehouden over de afhandeling en kun je zien in welk land er namens jou is geofferd.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.