Basın Bildirisi: Camilerimiz 6 Nisan 2020 Tarihine Kadar Kapalı Kalacaktır

Hollanda hükumetinin coronavirus vakası sebebiyle açıklamış olduğu tedbirlere istinaden;

1- Yarın sabah namazından itibaren 06 Nisan 2020 tarihine kadar camilerin vakit namazlarında kapatılmasına, lokal vb. müştemilatların da kapatılmasına,

2- Camilerin giriş kapılarına konuyu izah eden bilgilendirme yazısının asılmasına karar verilmiştir. 

Hollanda Diyanet Vakfı