Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu

Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizesinde Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile “2016 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” başlatılmış bulunmaktadır.

Organizasyona katılan vatandaşlarımızın adına, kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ataşelikleri nezaretinde Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetlerinde/topluluklarında kesilerek, kurban etleri yurtiçindeki ihtiyaç sahibi yoksul ve muhtaç vatandaşlarımız ile yurtdışındaki dindaş ve soydaşlarımıza dağıtılacaktır.

Buna göre;

  1. Söz konusu kampanya, din görevlilerimiz ve dernek yöneticilerimiz tarafından (vaaz, hutbe ve diğer zamanlarda yapılan sohbetlerde) vatandaşlarımıza en etkin bir biçimde duyurulacak ve konunun devamlı gündemde tutulması sağlanacaktır.
  2. Kurban bedelleri (satın alma, nakliye, kesim ve diğer masraflar dahil) 150,- (yüz elli) Euro olarak belirlenmiştir.
  3. Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızın kurban bedellerinin, en geç 09.09.2016 tarihine kadar Hollanda Diyanet Vakfının Rabobank NL29RABO0119977087 nolu hesabına intikal etmiş olması gerekmektedir. Zamanında hesaba girmeyen Kurban bedeli için işlem yapılmayacaktır.
  4. Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızın isim, adres ve kurban bedelleri ile telefon numaralarını ihtiva eden örneği ekli form, dikkatli ve tam bir şekilde bizzat din görevlisi tarafından, din görevlisinin bulunmadığı yerlerde ise dernek yönetimi tarafından yetkili kılınmış kimselerce doldurularak en geç 10.09.2016 tarihi mesai bitimine kadar HDV`nin kurban@diyanet.nl mail adresine sadece EXCEL formatında gönderilecektir. Excel formatı dışında jpg veya pdf gibi başka bir formatta gönderilenler kesinlikle kabul edilmeyip işleme alınmayacaktır. Her listenin toplam kurban bedeli Cami ismi ve kurban adedi belirtilerek hesaba yatırılıp dekontu dijital olarak liste ile birlikte mail adresine gönderilecektir. Gönderilen listeye isim eklemesi yapılmayacak, yapılması halinde yeni bir liste oluşturularak gönderilecektir.
  5. Kampanyaya münferiden katılacak ve kurban bedellerini yatırdıklarına dair dekontlarını Vakıf merkezine kendileri gönderecek vatandaşlarımızın banka dekontlarına isim, soy isim, adres ve telefon nolarını yazmaları din görevlilerince tenbih ve temin edilecektir. Bu husus va’zlarda da dile getirilecektir. Zira isim, soy isim ve açık adresleri yazılı olmayan dekontlardaki kurban bedellerinin kime ait olduğu tespit edilememektedir. Vakfın hesabına direk kendi ödeme yapan bu vatandaşların isimleri kesinlikle cami listesine yazılmayacaktır.
  6. Bu yıl ilk defa iDEAL ödeme şeklinde online bağış imkanı da sağlanmış olup gerek tek tek vatandaşlarımızın kendisi ve gerekse toplu halde bu yolla da vekaletle kurban kampanyasına katılınabilecektir. Söz konusu sistem diyanet.nl web adresimizde mevcuttur. Bu sistemle kampanyaya katılanlar doğrudan Vakfımız sistemine girdiğinden şubelerin göndereceği listelere ayrıca ilave edilmeyecektir.
  7. Kampanya afiş ve broşürlerini diyanet.nl web adresimizden indirmek mümkündür. Bu dokümanlar ayrıca posta ile de şubelerimize gönderilecektir.

  Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Hollanda Diyanet Vakfımız nezaretinde, Din görevlilerimiz, Dernek yöneticilerimiz ve bütün vatandaşlarımızın desteğiyle bu önemli hizmetin ihtiyaç sahiplerine hakkıyla ulaşmasını temenni ediyor, sevgi, saygı ve sağlık dileklerimi sunuyorum.