Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu


Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizesinde Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile “2018 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” başlatılmış bulunmaktadır.

Organizasyona katılan vatandaşlarımızın adına, kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ataşelikleri nezaretinde Afrika, Uzakdoğu Asya, Latin Amerika, Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetlerinde/topluluklarında kesilerek, kurban etleri yurtiçindeki ihtiyaç sahibi yoksul ve muhtaç vatandaşlarımız ile yurtdışındaki dindaş ve soydaşlarımıza dağıtılacaktır.

Buna göre;

  1. Söz konusu kampanya, din görevlilerimiz ve dernek yöneticilerimiz tarafından (vaaz, hutbe ve diğer zamanlarda yapılan sohbetlerde) vatandaşlarımıza en etkin bir biçimde duyurulacak ve konunun devamlı gündemde tutulması sağlanacaktır.
  2. Kurban bedelleri (satın alma, nakliye, kesim ve diğer masraflar dahil) 125,- (yüz yirmibeş) Euro olarak belirlenmiştir.
  3. Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızın kurban bedellerinin, en geç 21.08.2018 tarihine kadar Hollanda Diyanet Vakfının Rabobank NL29RABO0119977087  nolu hesabına intikal etmiş olması gerekmektedir. Zamanında hesaba girmeyen Kurban bedeli için işlem yapılmayacaktır.
  4. Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızın isim, adres, telefon numaralarını ve e-mail adreslerini ihtiva eden bilgiler bizzat din görevlisi tarafından, din görevlisinin bulunmadığı yerlerde ise dernek yönetimi tarafından yetkili kılınmış kimselerce https://fys.tdv.org adresinden online sisteme en geç 21.08.2018 saat 18:00’e girişleri yapılacaktır.
  5. Kampanyaya münferiden katılacak vatandaşlarımızın Vakfimızın diyanet.nl web adresinden online olarak ödeme yapabilecekleri gibi direk vakfımızın NL29RABO0119977087 nolu banka hesabına yatırarak açıklama bölümüne isim, soy isim, adres, telefon ve e-mail adreslerini yazmaları din görevlilerince tenbih ve temin edilecektir. Herhangi bir yanlışlık sonucu bilgilerini eksik yazan vatandaşlar gerekli açıklamayı kurban@diyanet.nl  e-mail adresine gönderebilirler. Bu husus va’zlarda da dile getirilecektir. Zira isim, soy isim ve açık adresleri yazılı olmayan kurban bedellerinin kime ait olduğu tespit edilememektedir. Vakfın hesabına direk kendi ödeme yapan bu vatandaşların isimleri kesinlikle cami listesine yazılmayacaktır.

Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Hollanda Diyanet Vakfımız nezaretinde, Din görevlilerimiz, Dernek yöneticilerimiz ve bütün vatandaşlarımızın desteğiyle bu önemli hizmetin ihtiyaç sahiplerine hakkıyla ulaşmasını temenni ediyor, sevgi, saygı ve sağlık dileklerimizi sunuyoruz.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print