2018 Yılı Hac Organizasyonu Ön Kayıtlar

Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Hollanda Diyanet Vakfı işbirliği ile düzenlenecek 2018 Yılı Hac Organizasyonu ön kayıtları başlatılmıştır. Bu itibarla, ön kayıtlarla ilgili aşağıdaki konuların, din görevlilerimiz ve HDV şube dernek yöneticilerimiz tarafından iyice anlaşılıp, vatandaşlarımıza duyurulması ve Hac ön kayıtları esnasında dikkate alınması önem arz etmektedir.

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle yurtdışından sadece Oda Tercihli Konaklama türünde hac organize yapılacaktır. Bu kategoride ayrıntılar kesin kayıtlar esnasında hacı adaylarımıza bildirilecektir. Bununla birlikte oda tercihli konaklama türünde organizasyonun genel özellikleri şunlardır;

Oda Tercihli Konaklama Tipi Ortalama 4 Haftalık;

Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan iki, üç ve dört kişilik odalarda konaklama yapılacaktır. Odalarda tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik ailelerin birlikte kalacağı, Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’de en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, konaklama yaptırılacaktır.

Bu tipte oda tercihleri şu şekilde olabilecektir.

 1. İki kişilik oda tercihi (Kişi başı 5500 Avro)
 2. Üç kişilik oda tercihi (Kişi başı 5000 Avro)
 3. Dört kişilik oda tercihi (Kişi başı 4500 Avro)

Oda tercihi aileye göre yapılacaktır. Odalarda aynı aile fertleri kalabilecektir. Tek kişi olarak müracaat edenlerin oda arkadaşı kendileri tarafından bulunacaktır. Oda arkadaşı bulamayan hacı adayları organizasyonumuz tarafından tespit edilen oda arkadaşıyla kalacaktır.

Oda Tercihli Konaklama Tipi 2 Haftalık (Kısa Dönem);

Bu tip, yukarıdaki oda tercihli konaklama tipiyle fiyat ve şartlar bakımından  aynı olup tek farkı, kısa süreli olmasıdır. Bu tipi tercih eden hacı adayları Mekke ve Medine’de toplam 2 hafta kalacaklardır.

Kısa dönem hac tarihleri gidişler 14-15 Ağustos 2018, dönüşler 30-31 Ağustos 2018 tarihleri arası planlanacaktır. Ancak kısa dönem hac organizasyonu yeterli müracaat olmaması ve bir grup oluşmaması durumunda bu tip organize iptal edilecektir.

Ön kayıtlarla ilgili diğer konular aşağıda sıralanmıştır.

 1. 2018 Yılı Hac Organizasyonu ile ilgili kontenjan 750 olarak talep edilmiştir. Bu sebeple,  Hollanda’dan Organizasyonumuzla hacca gidecek hacı sayısının tespit edilmesi amacıyla ön kayıt sistemiyle kayıt alınacaktır.
 2. 2018 Yılı Hac organizasyonu ön kayıtları, 15.02.2018 tarihinde başlayacak, 15.03.2018 tarihinde sona erecektir.
 3. Ön kayıt yapılan hacı adaylarının sayısının kontenjandan fazla çıkması durumunda, hacı adayları ön kayıt numarasına bakılmaksızın aşağıdaki ölçülere göre sıralamaya tabi tutulacak ve şartları tutmayan adaylar yedek olarak kaydedilecektir. Kesin kayıtlarda tercih edilecek ve öncelik verilecek şartlar sırasıyla şunlardır.
  • Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camilerimizden birine üye olmak veya kayda değer katkıda bulunmuş olmak.
  • Hollanda Diyanet Vakfı Cenaze fonu üyesi olmak.
  • İlk defa hacca gidecek olmak.
 4. Hacı adaylarımız, 15.02.2018 tarihinden itibaren din görevlilerimiz ve cami yöneticilerimizin yardımıyla ekte (Ek-1) hazırlanan ön kayıt formunu doldurarak imzalayacaklar ve her bir hacı adayı ön kayıt için 2000 Avro Hac hesabına ödeyecektir.
 5. Daha sonra kesin kayıt esnasında yapılan bu ön ödeme fiyattan düşülecektir. Ön kayıt yaptırdığı halde geçerli bir sebep olmaksızın (hastalık veya ölüm) kesin kayıttan önce vazgeçenlerden 100 Avro kesinti yapılacaktır.
 6. Ön kayıtlı sayısının kontenjandan az olması durumunda ise, ön kaydı yapılan bütün hacı adayları daha sonra kendilerinden istenilen belgeleri zamanında teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır.
 7. 2018 Yılı Hac Organizasyonu kesin kayıtları, 1 Nisan 2018 de başlayacaktır.
 8. Hollanda’da yasal oturumu olmayanlar ile Türkiye’den müracaat edenlerin müracaatları Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği tarafından kabul edilmemektedir. Kayıt için Hollanda’da yasal oturumlu olmak şarttır.
 9. Hollanda dışında herhangi bir Avrupa ülkesinde oturumlu olan veya Hollanda’da ikamet edip Türk vatandaşlarıyla herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan, Faslı, Iraklı, Afganistanlı, Somalili vb. gibi diğer ülke vatandaşı Müslümanlar, Hollanda pasaportu olsa dahi kayıt yapılmayacaktır.
 10. 45 yaşın altında olup mahremi bulunmayan bayanların, hac vizesi Suudi Hac Bakanlığının kararı nedeniyle alınamayacağından kaydı yapılmayacaktır.
 11. Hacı adaylarımızdan kesin kayıt esnasında gerekli görülmesi halinde sağlık raporu istenecektir. Sağlık yönünden, hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların, kronik hasta olanların, yürüme engeli bulunanların veya tekerlekli sandalye kullananların hac müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu durumda olanlar vekalet yoluyla hacca teşvik edilecektir. Hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olduğu halde kayıt yaptıran kişilerin  müracaatlar iptal edilecektir.
 12. Hacca hangi pasaportla gidilecekse o pasaportun verileri müracaat formuna doldurulacaktır. Hollanda pasaportu olanların bu pasaportla müracaat etmeleri gerekmektedir. Türk pasaportuyla müracaat edenler oturum kartını yanında götürmek durumundadırlar.
 13. Kayıt için 2000 Avro’luk ön ödeme yapıldıktan sonra doldurulup imzalanmış ön kayıt formu ile pasaportun fotokopisi PDF olarak, hac@diyanet.nl e-mailine gönderilecektir. Vakfımıza ulaşan müracaatlar kontrol edilecek ve ön ödemesi hesaba giren hacı adaylarına ön kayıt numarası verilecek ve ön kaydı yapılan hacı adaylarımıza yine mail ile bilgi verilecektir.
 14. Hacı adayları ön kayıt formunu eksiksiz dolduracaklar ve özellikle telefon numarası ve haberleşme için mail adresini yazacaklardır. Mail adresi bulunmayanlar bir yakınının mailini yazabileceklerdir.
 15. Bu yıl Türkiye’den derecede akrabalarını (anne/baba/kardeş/eş/çocuk) götürmek isteyen hacı adaylarımız için kontenjan verilmesi ümit edilmektedir. Bu kontenjan sınırlı olduğundan ve müracaatlar kontenjanı geçebileceğinden öncelik, aşağıdaki şartları taşıyanlara verilecektir.

a).   Hollanda’dan müracaat edenlerde aranacak şartlar:

 1. HDV Cenaze fonuna üye olması,
 2. Bulunduğu şehirdeki HDV Şubesi camiye üye olmak,
 3. Öncelikle anne ve babasını götürmek,

b).   Türkiye’den götürülecek yakınlarda aranan şartlar:

 1. Diyanet İşleri Başkanlığımız Hac organizasyonuna kayıtlı bulunması ve kurada çıkmamış olması,
 2. Daha hacca gitmemiş olmak,
 3. Sağlık açısından bir engeli bulunmamak,
 1. Bu şartları taşıyan ve 15 Şubat ile 15 Mart 2018 tarihleri arasında ön kaydını yaptıranlardan yukarıdaki kriterlere göre yapılacak sıralamaya göre kayıt yapılacaktır.
 2. Bu şartları taşıyan ve Türkiye’den müracaat edenler için Ek-2 deki form Hollanda’daki yakını tarafından doldurulacaktır.
 3. Türkiye’den bir yakınını götürecek hacı adaylarımız bu yakının ücretini kendisi ödeyecektir.
 4. 2018 Yılı Hac Organizasyonu gidiş tarihleri 8/9/10 Ağustos 2018 ile 7/8/9 Eylül 2018 tarihleri arasında planlanmaktadır. Hac Organizasyonu ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeler www.diyanet.nl internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
 5. Ön kayıtta ödenecek ücretin yatırılacağı hesap numarası ve bilgileri aşağıda verilmiştir.

Hac Hesap No           : NL 87 ABNA 047.76.59.780
Hesap İsmi             : Adviesurschap van Religieuze Zaken (inzake bedevaart)

EKLER:
EK-1. 2018 Yılı Hac Organizasyonu ön kayıt Formu
EK-2. 2018 Yılı Hac Organizasyonu Türkiye’den katılacak yakınlar için ön kayıt Formu