2022 Yılı Hac Organizasyonu Önkayıtlar Başladı

Bilindiği üzere daha önce 16 Mayıs tarihinde sona ereceği bildirilen 2022 yılı Hac Ön kayıtları, Organizasyonumuza gelen yoğun talep üzerine 23 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Ön kayıtlarımız 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.

Hacı adaylarımıza saygı ile duyurulur.

Hollanda Diyanet Vakfı hac şirketi Vakıf BV. tarafından düzenlenecek 2022 Yılı Hac Organizasyonu ön kayıtları başlatılmıştır. Bu itibarla, ön kayıtlarla ilgili aşağıdaki konuların, din görevlilerimiz ve HDV şube dernek yöneticilerimiz tarafından iyice anlaşılıp, vatandaşlarımıza duyurulması ve Hac ön kayıtları esnasında dikkate alınması önem arz etmektedir.

Bu yıl Hac Organizasyonumuz sadece Oda Tercihli Konaklama türünde yapılacaktır. Bu kategoride fiyat ve şartlar, kesin kayıtlar esnasında hacı adaylarımıza bildirilecektir. Bununla birlikte oda tercihli konaklama türünde organizasyonun genel özellikleri şunlardır;

Normal Dönem – 4 Haftalık Organizasyon;
Otellerde iki, üç ve dört kişilik odalarda konaklama yapılacaktır. Odalarda tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik ailelerin birlikte kalacağı, Mekke’de ve Medine’de Hareme yürüme mesafesinde, en az 4 yıldızlı otellerde konaklama yaptırılacaktır. Bu tipte oda tercihleri şu şekilde olabilecektir.

 1. İki kişilik oda tercihi 
 2. Üç kişilik oda tercihi 
 3. Dört kişilik oda tercihi

Oda tercihi aileye göre yapılacaktır ve odalarda aynı aile fertleri kalabilecektir. Tek kişi olarak müracaat edenlerin oda arkadaşı kendileri tarafından bulunacaktır. Oda arkadaşı bulamayan hacı adayları organizasyonumuz tarafından tespit edilen oda arkadaşıyla kalacaktır. 

Dört haftalık hac tarihleri gidişler 21-22 Haziran 2022, dönüşler 19-20 Temmuz 2022 tarihleri arası planlanmaktadır. 

Kısa Dönem – 3 Haftalık Organizasyon;
Bu tip, yukarıdaki oda tercihli konaklama tipiyle şartlar bakımından aynı olup tek farkı, kısa süreli olmasıdır. Bu tipi tercih eden hacı adayları Mekke ve Medine’de toplam iki buçuk hafta kalacaklardır. 

Kısa dönem hac tarihleri gidişler 27-28 Haziran 2022, dönüşler 15-16 Temmuz 2022 tarihleri arası planlanacaktır. Kısa dönem hac organizasyonu yeterli müracaat olmaması ve bir grup oluşmaması durumunda bu organize iptal edilecektir. Ön kayıtlarla ilgili diğer konular aşağıda sıralanmıştır.

 1. 2022 Yılı Hac Organizasyonu ile ilgili kontenjan henüz şirketimize bildirilmemiştir. Bu sebeple, Hollanda’dan Organizasyonumuzla hacca gidecek hacı sayısının tespit edilmesi amacıyla ön kayıt sistemiyle kayıt alınacaktır. 
 2. 2022 Yılı Hac organizasyonu ön kayıtları, 11.05.2022 tarihinde başlayacak, 23.05.2022 tarihinde sona erecektir.
 3. Ön kayıt yapılan hacı adaylarının sayısının kontenjandan fazla çıkması durumunda, hacı adayları ön kayıt numarasına bakılmaksızın aşağıdaki ölçülere göre sıralamaya tabi tutulacak ve şartları tutmayan adaylar yedek olarak kaydedilecektir. Kesin kayıtlarda tercih edilecek ve öncelik verilecek şartlar sırasıyla şunlardır.
  • Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camilerimizden birine üye olmak veya kayda değer katkıda bulunmuş olmak.
  • Hollanda Diyanet Vakfı Cenaze fonu üyesi olmak.
  • İlk defa hacca gidecek olmak.
 4. Hacı adaylarımız, 11.05.2022 tarihinden itibaren din görevlilerimiz ve cami yöneticilerimizin yardımıyla online olarak aşığıdaki linkten (Ek-1) doldurarak  göndereceklerdir. Her bir hacı adayı ön kayıt için 2000 Avro ilgili hac hesabına ödeyecektir. 
 5. Daha sonra kesin kayıt esnasında yapılan bu ön ödeme fiyata dahil edilecektir. Ön kayıt yaptırdığı halde geçerli bir sebep olmaksızın (hastalık veya ölüm) kesin kayıttan önce vazgeçenlerden 100 Avro kesinti yapılacaktır.
 6. Ön kayıtlı sayısının kontenjandan az olması durumunda ise, ön kaydı yapılan bütün hacı adayları daha sonra kendilerinden istenilen belgeleri zamanında teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır.
 7. 2022 Yılı Hac Organizasyonu kesin kayıtları, 23-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön kayıt yaptıranların mailine kesin kayıt için ayrıca bilgi ve form gönderilecektir. Kesin kayıt formunda uçuş güzergahı ve organizasyon tercihi bir daha değiştirilemeyecek şekilde keşinleşecektir.
 8. Hollanda’da yasal oturumu olmayan ve Türkiye’den müracaat eden yakın akrabaların müracaatları da sınırlı sayıda kabul edilecektir.
 9. Hollanda dışında herhangi bir Avrupa ülkesinde oturumlu olan veya Hollanda’da ikamet edip Türk vatandaşlarıyla herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan üçüncü ülke vatandaşı hacı adaylarının kaydı yapılamayacaktır.
 10. 45 yaşın altında olup mahremi bulunmayan bayanların ve 65 yaşından büyük olan (30.06.1957 tarihinden önce doğanlar) hacı adayların kaydı yapılmayacaktır.
 11. Bu yıl hacca gideceklerden COVID-19 aşısı, uçuş tarihinden 72 saat önce alınmış negatif PCR testi istenmektedir. Son COVID-19 aşısı üzerinden 8 ay geçenlerden üçüncü aşı da istenecektir. Ayrıca hacı adaylarının menenjit aşısını da yaptırmaları gerekmektedir.
 12. Hacı adaylarımızdan kesin kayıt esnasında gerekli görülmesi halinde sağlık raporu istenecektir. Sağlık yönünden, hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların, kronik hasta olanların, yürüme engeli bulunanların veya tekerlekli sandalye kullananların hac müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu durumda olanlar vekalet yoluyla hacca teşvik edilecektir. Hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olduğu halde kayıt yaptıran kişilerin müracaatları iptal edilecektir.
 13. Hacca hangi pasaportla gidilecekse o pasaportun verileri müracaat formuna doldurulacaktır. Hollanda pasaportu olanların bu pasaportla müracaat etmeleri gerekmektedir. Türk pasaportuyla müracaat edenler kesin kayıt esnadında oturum kartını da teslim etmeleri gerekmektedir.
 14. Vakfımıza ulaşan müracaatlar kontrol edilecek ve ön ödemesi hesaba giren hacı adaylarına ön kayıt numarası verilecek ve ön kaydı yapılan hacı adaylarımıza yine mail ile bilgi verilecektir. 
 15. Hacı adayları ön kayıt bilgilerini eksiksiz dolduracaklar ve özellikle telefon numarası ve haberleşme için mail adresini yazacaklardır. Mail adresi bulunmayanlar bir yakınının mailini yazabileceklerdir.
 16. Bu yıl Türkiye’den 1. derecede akrabaların (anne/baba/kardeş/eş/çocuk) götürmek isteyen hacı adaylarımız için kontenjan verilecektir. Bu kontenjan sınırlı olduğundan müracaatların kontenjanı aşması durumunda aşağıdaki şartları taşıyanlara öncelik verilecektir

a).   Hollanda’dan müracaat edenlerde aranacak şartlar:
1. HDV Cenaze fonuna üye olması,
2. Bulunduğu şehirdeki HDV Şubesi camiye üye olmak,
3. Öncelikle anne ve babasını götürmek,

b).   Türkiye’den götürülecek yakınlarda aranan şartlar:
1. Diyanet İşleri Başkanlığımız Hac organizasyonuna kayıtlı bulunması ve kurada çıkmamış olması,
2. Daha önce hacca gitmemiş olmak,
3. Sağlık açısından bir engeli bulunmamak,

17. Bu şartları taşıyan ve 11-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön kaydını yaptıranlardan yukarıdaki kriterlere göre yapılacak sıralamaya göre kayıt yapılacaktır.
18. Bu şartları taşıyan ve Türkiye’den müracaat edenler için Ek-2 deki linkteki form Hollanda’daki yakını tarafından doldurulacaktır.
19. Türkiye’den bir yakınını götürecek hacı adaylarımız, bu yakının ücretini kendisi ödeyecek ve işlemlerini takip edecektir.
20. Hac Organizasyonu ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeler www.diyanet.nl internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
21. Ön kayıtta ödenecek ücretin yatırılacağı hesap numarası ve bilgileri aşağıda verilmiştir.

Hac Hesap No            : NL 87 ABNA 047.76.59.780
Hesap İsmi                 : Adviseurschap van Religieuze Zaken 

EK 1: 2022 Yılı Hac Organizasyonu Ön Kayıt Formu
EK 2: 2022 Yılı Hac Organizasyonu Türkiye’den katılacak yakınlar için ön kayıt Formu
EK 3: 2022 Yılı Hac Organizasyonu A3 Poster (PDF)