2020 Yılı Hac Organizasyonu Önkayıtlar Başladı

Hollanda Diyanet Vakfı hac şirketi tarafından düzenlenecek 2020 Yılı Hac Organizasyonu ön kayıtları başlatılmıştır. Bu itibarla, ön kayıtlarla ilgili aşağıdaki konuların, din görevlilerimiz ve HDV şube dernek yöneticilerimiz tarafından iyice anlaşılıp, vatandaşlarımıza duyurulması ve Hac ön kayıtları esnasında dikkate alınması önem arz etmektedir. 

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle yurtdışından sadece Oda Tercihli Konaklama türünde hac organize yapılacaktır. Bu kategoride fiyat ve şartları kesin kayıtlar esnasında hacı adaylarımıza bildirilecektir. Bununla birlikte oda tercihli konaklama türünde organizasyonun genel özellikleri şunlardır;

Normal Dönem; 4 Haftalık;
Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan iki, üç ve dört kişilik odalarda konaklama yapılacaktır. Odalarda tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik ailelerin birlikte kalacağı, Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’de en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, konaklama yaptırılacaktır. Bu tipte oda tercihleri şu şekilde olabilecektir.

 1. İki kişilik oda tercihi 
 2. Üç kişilik oda tercihi 
 3. Dört kişilik oda tercihi

Oda tercihi aileye göre yapılacaktır. Odalarda aynı aile fertleri kalabilecektir. Tek kişi olarak müracaat edenlerin oda arkadaşı kendileri tarafından bulunacaktır. Oda arkadaşı bulamayan hacı adayları organizasyonumuz tarafından tespit edilen oda arkadaşıyla kalacaktır. 

Dört haftalık hac tarihleri gidişler 12-13 Temmuz 2020, dönüşler 10-11 Ağustos 2020 tarihleri arası planlanacaktır. 

Kısa Dönem; İkibucuk Haftalık (18-19 gün);
Bu tip, yukarıdaki oda tercihli konaklama tipiyle şartlar bakımından aynı olup tek farkı, kısa süreli olmasıdır. Bu tipi tercih eden hacı adayları Mekke ve Medine’de toplam iki buçuk hafta kalacaklardır. 

Kısa dönem hac tarihleri gidişler 18-19 Temmuz 2020, dönüşler 7-9 Ağustos 2020 tarihleri arası planlanacaktır. Ancak kısa dönem hac organizasyonu yeterli müracaat olmaması ve bir grup oluşmaması durumunda bu tip organize iptal edilecektir. Ön kayıtlarla ilgili diğer konular aşağıda sıralanmıştır.

 1. 2020 Yılı Hac Organizasyonu ile ilgili kontenjan 750 olarak talep edilmiştir. Bu sebeple, Hollanda’dan Organizasyonumuzla hacca gidecek hacı sayısının tespit edilmesi amacıyla ön kayıt sistemiyle kayıt alınacaktır. 
 2. 2020 Yılı Hac organizasyonu ön kayıtları, 03.02.2020 tarihinde başlayacak, 28.02.2020 tarihinde sona erecektir.
 3. Ön kayıt yapılan hacı adaylarının sayısının kontenjandan fazla çıkması durumunda, hacı adayları ön kayıt numarasına bakılmaksızın aşağıdaki ölçülere göre sıralamaya tabi tutulacak ve şartları tutmayan adaylar yedek olarak kaydedilecektir. Kesin kayıtlarda tercih edilecek ve öncelik verilecek şartlar sırasıyla şunlardır.
  • Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camilerimizden birine üye olmak veya kayda değer katkıda bulunmuş olmak.
  • Hollanda Diyanet Vakfı Cenaze fonu üyesi olmak.
  • İlk defa hacca gidecek olmak.
 4. Hacı adaylarımız, 03.02.2020 tarihinden itibaren din görevlilerimiz ve cami yöneticilerimizin yardımıyla ekte (Ek-1) hazırlanan ön kayıt formunu doldurarak imzalayacaklar ve her bir hacı adayı ön kayıt için 2000 Avro Hac hesabına ödeyecektir.
 5. Daha sonra kesin kayıt esnasında yapılan bu ön ödeme fiyata dahil edilecektir. Ön kayıt yaptırdığı halde geçerli bir sebep olmaksızın (hastalık veya ölüm) kesin kayıttan önce vazgeçenlerden 100 Avro kesinti yapılacaktır.
 6. Ön kayıtlı sayısının kontenjandan az olması durumunda ise, ön kaydı yapılan bütün hacı adayları daha sonra kendilerinden istenilen belgeleri zamanında teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır.
 7. 2020 Yılı Hac Organizasyonu kesin kayıtları, 2 Mart 2020 debaşlayacaktır.
 8. Hollanda’da yasal oturumu olmayanlar ile Türkiye’den müracaat edenlerin müracaatları Suudi Arabistan Hac Bakanlığınca tarafından kabul edilmediğinden kayıt için Hollanda’da yasal oturumlu olmak şarttır. 
 9. Hollanda dışında herhangi bir Avrupa ülkesinde oturumlu olan veya Hollanda’da ikamet edip Türk vatandaşlarıyla herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan üçüncü ülke vatandaşı hacı adaylarının kaydı yapılamayacaktır.
 10. 45 yaşın altında olup mahremi bulunmayan bayanların, hac vizesi Suudi Hac Bakanlığının kararı nedeniyle alınamayacağından kaydı yapılmayacaktır. 
 11. Hacı adaylarımızdan kesin kayıt esnasında gerekli görülmesi halinde sağlık raporu istenecektir. Sağlık yönünden, hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olanların, kronik hasta olanların, yürüme engeli bulunanların veya tekerlekli sandalye kullananların hac müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu durumda olanlar vekalet yoluyla hacca teşvik edilecektir. Hac ibadetini kendi başına yapabilmesine mani durumu olduğu halde kayıt yaptıran kişilerin müracaatlar iptal edilecektir.
 12. Hacca hangi pasaportla gidilecekse o pasaportun verileri müracaat formuna doldurulacaktır. Hollanda pasaportu olanların bu pasaportla müracaat etmeleri gerekmektedir. Türk pasaportuyla müracaat edenler oturum kartını da teslim etmeleri gerekmektedir.
 13. Kayıt için 2000 Avro’luk ön ödeme yapıldıktan sonra doldurulup imzalanmış ön kayıt formu ile pasaportun fotokopisi postayla veya maille PDF olarak, hac@diyanet.nl e-mailine gönderilecektir. Cep telefonuyla fotoğraf şeklinde çekilip gönderilen kayıt formları işleme alınmayacaktır.
 14. Vakfımıza ulaşan müracaatlar kontrol edilecek ve ön ödemesi hesaba giren hacı adaylarına ön kayıt numarasıverilecek ve ön kaydı yapılan hacı adaylarımıza yine mail ile bilgi verilecektir. 
 15. Hacı adayları ön kayıt formunu eksiksiz dolduracaklar ve özellikle telefon numarası ve haberleşme için mail adresini yazacaklardır. Mail adresi bulunmayanlar bir yakınının mailini yazabileceklerdir.
 16. Bu yıl Türkiye’den derecede akrabalarını (anne/baba/kardeş/eş/çocuk) götürmek isteyen hacı adaylarımız için kontenjan verilecektir. Bu kontenjan sınırlı olduğundan ve müracaatlar kontenjanı geçebileceğinden öncelik aşağıdaki şartları taşıyanlara verilecektir

a).   Hollanda’dan müracaat edenlerde aranacak şartlar:
1. HDV Cenaze fonuna üye olması,
2. Bulunduğu şehirdeki HDV Şubesi camiye üye olmak,
3. Öncelikle anne ve babasını götürmek,

b).   Türkiye’den götürülecek yakınlarda aranan şartlar:
1. Diyanet İşleri Başkanlığımız Hac organizasyonuna kayıtlı bulunması ve kurada çıkmamış olması,
2. Daha önce hacca gitmemiş olmak,
3. Sağlık açısından bir engeli bulunmamak,

17. Bu şartları taşıyan ve 3 Şubat ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasında ön kaydını yaptıranlardan yukarıdaki kriterlere göre yapılacak sıralamaya göre kayıt yapılacaktır.

18. Bu şartları taşıyan ve Türkiye’den müracaat edenler için Ek-2 deki form Hollanda’daki yakını tarafından doldurulacaktır.
19. Türkiye’den bir yakınını götürecek hacı adaylarımız, bu yakının ücretini kendisi ödeyecek ve işlemlerini takip edecektir.
20. Hac Organizasyonu ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeler www.diyanet.nl internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
21. Ön kayıtta ödenecek ücretin yatırılacağı hesap numarası ve bilgileri aşağıda verilmiştir.

Hac Hesap No            : NL 87 ABNA 047.76.59.780
Hesap İsmi                 : Adviesurschap van Religieuze Zaken 

EK-1: 2020 Yılı Hac Organizasyonu ön kayıt Formu
EK-2: 2020 Yılı Hac Organizasyonu Türkiye’den katılacak yakınlar için ön kayıt Formu